20.07.17 21:11
Stichwörter: gerieben, gerissen, revet
Heinzelnissen oversetter revet med "gerieben". Det føles litt galt. Betyr ikke revet "gerissen"?

20.07.17 21:36
geriebener Käse: revet ost

20.07.17 21:51
In der kueche hat Julia schneller
gerieben als Hans.

20.07.17 22:51
Betyr ikke revet "gerissen"?
Ja, auch.

21.07.17 01:40, Mestermann no
Ja, "revet" kan som 22:51 og de andre sier, bety både gerieben og gerissen:

Huset er revet
Osten er revet

21.07.17 08:02
Mange takk. Noe sånt ante meg nesten. Men heinzelnissen burde tilføye gerissen ved siden av gerieben som oversettelse av revet. Hovedbetydningen av å rive er da til tross for alt reißen og ikke reiben.

21.07.17 08:14, Geissler de
Men når "revet" blir brukt som adjektiv, er det som oftest i betydningen "gerieben", vil
jeg tro.
Ellers er "revet" bare et partisipp, og partisipper og andre verbformer er som regel ikke
oppført her i ordboka.

21.07.17 09:56, Mestermann no
Ja, Geissler har nok rett. Som adjektiv brukes revet nesten utelukkende i betydningen "gerieben".

21.07.17 13:18
Ein gerissenes Segel : Et revnet seil
Ein gerefftes Segel : Et revet seil

22.07.17 13:49
Hei 13:18,

mange takk for suppleringen / henvisningen. For de som er mindre språkkyndig burde man kanskje tilføye at det ved disse formene er snakk om helt andre verb enn å rive:

å rive - reißen


å reve - reffen
å revne - aufreißen

revet kan både være ppp av rive og av reve.