24.07.17 18:46
Komma i denne setningen?
Økningen skyldes A og at B ble større.

Jeg mener at man ikke setter komma foran og, men andre insisterer på komma. Hva er riktig?

25.07.17 00:35, Geissler de
Jeg ser ingen grunn til å sette komma foran og.