27.07.17 23:24, chris2508
Stichwörter: fra og med, gjenoppta, oppta
Servus!
Der Satz:
Die Parteien wollen ab heute Nachmittag die Gespraeche wieder aufnehmen, wird wohl
wie Folgend ins Norwegische uebersetzt : Partene vil fra og med ettermiddag
gjenoppta samtalene
. Ist es auch korrekt zu sagen : Partene vil fra i ettermiddag
av gjenoppta samtalene
?

Mfg,

Chris

28.07.17 00:28, Mestermann no
Ja, beides richtig, wobei ein i in der ersten Übersetzung fehlt: "...fra og med i ettermiddag..."

28.07.17 07:37
Ist das "av" in der zweiten Version nicht überflüssig/falsch?

28.07.17 10:12
Partene vil i ettermiddag gjenoppta samtalene
langt schon.

28.07.17 11:22, Mestermann no
Akkurat hvordan man skal formulere seg her blir vel dels en smakssak, dels en presisjonssak.

@07:37: I den andre versjonen skal "av" egentlig være med. Sammenlign uttrykk som "fra nå av", "fra i morgen
av". Imidlertid er det etter hvert mange som sløyfer "av" i slike sammenhenger og sier/skriver "fra nå", "fra i
morgen".

Ellers er jeg enig med 10:12 i at det normalt vil være nok å skrive "partene vil i ettermiddag gjenoppta samtalene",
eventuelt "partene vil fra i ettermiddag (av) gjenoppta samtalene" (dersom man vil presisere at samtalene kan
tenkes å vare lenger enn ut ettermiddagen i dag).

Chris' spørsmål handlet imidlertid om hvorvidt de to alternativene han oppga, begge var riktige. Det er de (på den
manglende i-en nær).

28.07.17 11:57
Partene kan nå bare oppta samtalene én gang, når de først er i gang blir det vanskelig å oppta dem igjen. Med mindre det tar lang tid å oppta dem...

28.07.17 17:58, Mestermann no
@11:57: jeg vet ikke om jeg har forstått deg riktig, men det er forskjell på å oppta og å gjenoppta. Samtalene eller
forhandlingene man opprinnelig opptok kan ha vært lagt på is, suspendert, avsluttet inntil videre. Når man så
begynner å forhandle på ny, gjenopptar man samtalene. Man opptar dem på ny, dvs. igjen.

Sml. å gjenoppta en sak (prøvet på ny), gjenoppta virksomheten (etter en nedleggelse), bli gjenopptatt som
medlem (f.eks. etter en utmeldelse eller en eksklusjon).

28.07.17 19:03
Nei, det var ikke det jeg mente, mer at det å oppta er en punktuell aksjon, og dermed skjer på et tidspunkt, ikke fra et tidspunkt (av).

Hilsen 11:57

28.07.17 19:19, Mestermann no
Jeg skjønner hva du mener. Men jeg er ikke enig i at bruken "gjenopptatt fra" derfor er feil.

Sml. "NN. får i disse ukene sin sak gjennoptatt for Eidsivating lagmannsrett" (= gjenopptagelsesprosessen foregår
fremdeles)
"Bombardementet er gjenopptatt fra kl. 17 norsk tid" (= ble gjenopptatt kl. 17 og pågår såvidt vi vet ennå).

28.07.17 23:54, chris2508
Vielen Dank!

29.07.17 20:32
@ Mestermann:
Ok, så det du sier, er at "oppta"/"gjenoppta" ikke er punktuelle, men durative aksjoner. Enkelt og greit :)

Hilsen 11:57

30.07.17 02:31, Mestermann no
Nja, jeg vil vel si at de i hovedsak er punktuelle handlinger, men at de i visse sammenhenger kan brukes for å
betegne durative tilstander.