02.08.17 21:07
Hvordan sier man "vereinnahmen" og "sich von jemandem für einen Zweck vereinnahmen lassen" på norsk?

03.08.17 10:12
Beispiele :
Von jemandem vereinnahmt werden : Havne i lomma på noen.
Er war total von Alkohol vereinnahmt worden. Han hadde havnet i lomma på kong alkohol.
Sich von etwas einnahmen. Bli avhengig av noe.
Sich zu eigen annahmen: ( urettmessig ) ta til inntekt for seg.
Avhengig av kontekst : Kreve, tilrane seg, gjøre krav på, ....

03.08.17 11:17
Av interesse, er du, 10:12, norsk? Ikke alt du foreslår stemmer helt med det det betyr på tysk, tror jeg.

Går f.eks. "politikeren tok den økonomiske krisen til inntekt for sitt forslag om lavere skatt"?

(det er noe som skurrer her med hans vs. sitt forresten... men kommer ikke helt på det)

03.08.17 15:59, Mestermann no
Ja, "politikeren tok den økonomiske krisen til inntekt for sitt forslag" er helt riktig norsk, og det er, såvidt jeg kan
se, også de øvrige eksemplene som 10:12 gir.

03.08.17 17:44
Og hva med f.eks.: "Jeg er mot oljeleting i LoVeSe, men vil ikke la meg ta til inntekt av MDG av den grunn" elns.? Eller hvilket av 10:12 sine alternativ er best her?

03.08.17 20:55
Dazu : sich vereinnahmen lassen - la seg
Rive med.
Vielleicht auch - sich vereinnahmen :
Rotte seg sammem.

04.08.17 08:45
Was hat denn "sich zusammenrotten" zu tun mit "sich vereinnahmen"?

04.08.17 13:22
Was soll denn "sich vereinnahmen" heißen? Ich kenne nur "jemanden/etwas vereinnahmen"
(dann ist man derjenige, der vereinnahmt) oder "sich vereinnahmen lassen" (dann wird man
von einem anderen vereinnahmt).

Gruß
Birgit

PS: Die beiden letzten Beispiele von 10:12 sind kein richtiges Deutsch und ergeben für mich
überhaupt keinen Sinn.

04.08.17 15:48
Vielleicht richtiger : Der Strand wird von Touristen vereinnahmt : Stranden blir
beslaglagt av turister.

05.08.17 14:50
Nein, da würde ich eher sagen: Der Strand wird von Touristen eingenommen. Vereinnahmen ist für mich immer im übertragenenen Sinne...

07.08.17 17:28
Wenn der Strand von Touristen vereinnahmt wird, geschieht das hoffentlich im übertragenen Sinne. Was denn sonst? Den Strand in die Tasche stecken und mitnehmen? Zwei der vielen vom Duden angegebenen synonymen Bedeutungen:
in Anspruch/Beschlag nehmen
mit Beschlag belegen