02.08.17 22:15
Hei!

Jeg har noen spørsmål rundt en oversettelse av en sangtekst. Første linje går slik:
"Schwarzes Eis ward uns gefroren". Kan noen forklare meg bruken av ordet ward her?
Jeg kan bare forstå at det er preteritum perfektum og at det like gjerne kunne stått
"war uns gefroren". Eller tar jeg feil?

Det andre spørsmålet retter seg mot bruken av "uns" i samme setning. Hvilken funksjon
har det personlige pronomenet? Betyr det at oversettelsen blir noe som "Den svarte
isen var fryst for(?) oss"? "Den svarte isen var oss frosset" gir ikke mye mening om
jeg ikke slenger på en preposisjon.

Sist er det bruken av ordet "erkorn" i teksten jeg under meg over. Jeg finner ingen
god oversettelse av ordet og klarer heller ikke tyde dets mening. Teksten går slik:
Lag das Land in schwarzer Asche / hat die Unschuld und erkorn.

Noen som kunne hjulpet meg?

03.08.17 07:57
Hei,

ward = eldgammel form for wurde (preteritum av werden, dvs. "ble"), især brukt i dikt.
uns = für/gegen uns
erkorn = uriktig skrivemåte av erkoren = PPP (partisipp perfektum passiv) av erküren
(auserwählen), altså auserwählt eller utvalgt.

Heter det ikke "hat die Unschuld UNS erkoren" dvs "utvalgt oss"? Erküren skal stå med et
objekt. Ellers forstår jeg setningen ikke engang grammatikalsk.

Typisk sort tulledikt etter min mening.

Hyggelig dag i N.

B.

03.08.17 08:05
Det heter "uns" og ikke "und", er feil transkribert.

03.08.17 09:29
"Ward" ville jeg ikke kalt eldgammel, men foreldet er det nok hva angår bruk i dagligtale.
(Jf. forresten ward og nynorsk vart.)

Det å sløyfe siste "e" som i "erkor[e]n" er nok ganske vanlig bruk i lyrikk.

Ellers enig i at det er mange stereotyper på gang i det diktet der :)

03.08.17 10:16
Takk for oppklaringen!

@03.08.17 07:57
Når du skriver "uns = für/gegen uns" betyr det at preposisjonen er gitt og at man derfor
har valgt å sløyfe den for å få bedre rytme i teksten eller lignende? Det skulle altså
egentlig stått en preposisjon der?

03.08.17 11:12
Ikke 7:57 her. Men ja, denne bruken av dativ er nok litt lyrisk. I dagligtale ville ikke den setningen bli brukt uansett om du hadde inkludert "für" eller ei. Men setningen her er i utgangspunktet fullstendig uten "für" også, 7:57 skrev det bare for å få fram at det er denne betydningen av dativ det er snakk om her.

03.08.17 11:27
Heller ikke 7:57
En preposisjon er ikke nødvendig i den tyske teksten, sammenlign julesangen
Ein Kind ist uns geboren
På samme måte på (bibel)norsk:
Et barn er oss født
En sønn er oss gitt

03.08.17 11:37
Det skriker jo etter nynorsk:
Svart is vart oss frose

03.08.17 21:52
Jeg (7:57) samtykker med 11:27 at man ikke må eller til og med ikke kan betrakte preposisjonen som sløyfet i den tyske teksten.

Mens jeg ikke synes at "ward" er dagligtale i dagens tysk mener jeg at denne slags dativ fremdeles må regnes som vanlig tysk. Etter mine begrep er dette en såkalt dativus commodi som den forekommer både på tysk og latin.

Den gir svar på spørsmål som "Wem zum Nutzen zum Vorteil Nachteil ? (latin: cui bono?).

Spontant tenkte også jeg på "ein Kindlein "ward" uns geboren" (gefroren - geboren - sannsynligvis en assosiasjon "dikteren" også ville frem til).

Men denne dativen forekommer nok i andre og mye alminneligere sammenheng enn dette:

Es gereicht IHM zur Ehre, dass...
IHM zuliebe....

Eller simpelthen i så banale utsagn som:

"Seinem Vater/ ihm wäscht er das Auto." (https://de.wiktionary.org/wiki/Dativus_commodi).

Ellers høres "Schwarzes Eis ward uns gefroren" blot jålete og tullete ut i mine ører. Men dette utelukker jo ikke i det minste at denne linjen kan stamme fra en meget "betydelig" og anerkjent dikter ;-)

03.08.17 21:59
P.S.:
Antakelig herfra: https://www.youtube.com/watch?v=OruZWQi69-E
Hmm.... zur auf den ersten Blick veldig "påfallenden" Symbolik sag ich mal nichts 8-#