05.08.17 09:17
Heinzelnisse oversetter "til overmål" med

"im Übermaß" og "übermäßig".

Dette er feil, tror jeg. Det må hete "zu allem Überfluss" som er et fast uttrykk på tysk og
betyr noe helt annet.

Dette inntrykket har jeg fått bekreftet her:

http://deno.dict.cc/?s=til+overmål

Er det sant eller?