05.08.17 10:02
Heinzelnisse tysk: ungefähr; lösbar
Heinzelnisse norsk: løselig (adj)
Dok pro:
[løselig] a2; el [løyselig] a2

1 som lar seg løse; motsatt uløselig

2 som lar seg oppløse
- pulveret er løselig i varmt vann

[løselig] a2 (jamfør norr. lausligr; av løs)
flyktig, lett, overflatisk
- et løselig overslag

Forstår jeg det rett at løselig altså både kan bety det som på tysk heter lösbar og löslich?
Løselig betyr altså også løsbar? En løselig gåte = en løsbar gåte?

05.08.17 12:42, Bjoern de
Jeg er kommet litt i tvil om ordet løsbar overhodet eksisterer i norsk. Dokpro gir intet tilslag for ordet løsbar. Men likevel forekommer ordet et sted der:

Under kile står det:

"løsbar bolt mellom to maskindeler"

Men her det altså snakk om den fysikalske løsbarheten ikke den åndelig-mentale.

05.08.17 14:16
Problemet er løsbart, ikke løselig.

05.08.17 14:39
Hei 14:16,

det var jo det jeg også trodde. Men i så fall mangler løsbar både i Heinzelnisse og i Dokpro. Og dessuten er det i hvert hatt misledende å oversette løselig med lösbar. Og hva mener Dokpro med: "som lar seg løse; motsatt uløselig"? At det ikke er fast, ikke ubevegelig?

Er det feil å snakke om et "uløselig problem"?

8-?

05.08.17 16:36, Mestermann no
Nei, det er ikke feil å snakke om et uløselig problem, det betyr at problemet ikke lar seg løse, ikke er løsbart.
Egentlig er det heller ikke feil å si at et problem er løselig, dvs. løsbart, lar seg løse, men det er en mer sjeldent
forekommende bruk av ordet. Ofte bruker man løselig for å betegne noe flyktig, overfladisk. Siden ordet også kan
ha denne betydningen, kan det lett oppstå misforståelser. Derfor bruker man heller løsbar. På nynorsk heter det
derimot bare løyseleg, også i denne betydningen.

Dokpro er ikke en spesielt god ordbok, og det har vært nevnt før. Hvorfor visse ord er inntatt der men andre ikke,
er et spørsmål som er uløselig.

05.08.17 22:23
Ok, verstanden. Mange takk.