06.08.17 16:24
Stichwörter: Pensjon
Hallo,

kann mir jemand sagen was genau das bedeutet?

alderspensjon i folketrygden - 2013

Din pensjonsbeholdning for alderspensjon i folketrygden - 2013

Pensjonsbeholdningen din øker for hvert år basert på den pensjonsgivende inntekten din, eventuell opptjening på grunnlag av ytelser og årlig regulering. Pensjonsopptjeningen reguleres med lønnsveksten og legges til pensjonsbeholdningen 1. januar året etter at likningen for det aktuelle året er ferdig (se § 20-4 i folketrygdloven åpnes i nytt vindu). Det betyr at opptjeningen for 2011 er godskrevet i 2013.

Dato

Beskrivelse

Endring

Beholdning

31.12.2012 Pensjonsbeholdningen ved utgang av forrige år 141 499kr
  1. 1.01.2013 Økning på grunn av ny pensjonsopptjening¹ 33 070kr 174 570kr
  2. 1.05.2013 Økning på grunn av lønnsregulering² 6 634kr 181 203kr 31.12.2013 Pensjonsbeholdning ved utgang av året 181 203kr

Danke schon einmal :-)

06.08.17 19:06
Eigene Vorschläge? Wir sind kein Übersetzungsdienst :)

09.08.17 18:09
Den Text an sich verstehe ich wohl.... aber was genau mit der "Aufstellung gemeint ist nicht!

10.08.17 14:50, Mestermann no
Die Aufstellung zeigt wie gross Dein "pensjonsbeholdning" ist.