06.08.17 22:06
Så nettopp en dokumentasjon om en sprø russisk basehopperjente som ikke hadde fått nok av å måtte bli hentet ned med helikopter fra Kjeragveggen og som tok noen flere sprang etter selve ulykken. Så blir hun interviewet etterpå og i den norske subteksten står den følgende setningen:

"FORAN det første hoppet var jeg litt redd"

Så rart. Jeg ville da heller ha oversatt det engelske utsagnet med:

Før det første hoppet var jeg redd."

Kan foran også brukes temporalt? Det er jo lite trolig at en norsk oversetter tar feil her...

06.08.17 22:41, Mestermann no
Foran brukes i omgangsspråk i visse tilfeller temporalt. Man kan imidlertid ikke bruke "foran" synonymt med "før".
Et utsagn som "foran jeg kom", er altså umulig. Man bruker noen ganger foran temporalt når det er en begivenhet
som kan substantiveres som forestår. "Foran stykket leste teatersjefen en prolog." "Foran stupet ble jeg stående."

07.08.17 08:47
Hei Meistermann,
mange takk! Forbausende.

Men jeg forstår svaret ditt sånn at dette bare er "lov" i omgangsspråk, formelt sett altså
ikke er lov. Formelt korrekt må det altså hete "Før stykke leste teatersjefen en prolog." og
"Før stupet ble jeg stående".

Det siste utsagnet er jo tilogmeg tvetydig med "foran" hvis jeg ser det rett.

For hvis stupet (som jeg mener) både kan bety for det ene handlingen "å stupe" dvs å falle
dypt, kaste seg ned i dypdet og for det andre en terrengformasjon hvor det går dypt nedover
som ved kanten av et gjel, da er det jo ikke klart om personen stupte ned i stupet eller
nettopp ikke gjorde det - ?

Hyggelig mandag.

07.08.17 10:40, Mestermann no
Dette har du forstått helt riktig.

07.08.17 20:58
Mange takk!