10.08.17 07:49
Stichwörter: Trekke i langdrag
Kan egentlig "trekke i langdrag" brukes refleksivt? Altså må det hete:

"Rettssaken trakk seg i langdrag"

Eller

"Rettssaken trakk i langdrag"
?

10.08.17 11:03
trekke seg: zurücktreten, sich zurückziehen etc.

10.08.17 13:26, Mestermann no
Hehe, ja som 11:03 skriver, betyr å trekke seg noe annet enn å trekke...

Derfor må det hete "rettsaken trakk i langdrag".

10.08.17 13:44
... Som da på tysk betyr: der Rechtsstreit zog sich in die Länge / zog sich hin ...

10.08.17 22:41
Vielen Dank!

11.08.17 10:13
Rettsaken trakk ut eller rettsaken trakk ut i tid.