11.08.17 14:14
Hørt på radioen:
Det er mye biler på veien.
Kan man si det? Eller skal det være mange istedenfor mye?

11.08.17 15:33
Bare mange er rett.

11.08.17 16:34, Mestermann no
Nei, her kan man nok si begge deler.

I tilfellet "mye biler" opptrer biler som en enhet, et kollektiv, sml. uttrykk som det er "mye penger blant folk", "mye
trær på tomta", "mye mennesker på tribunen", "mye folk å se". I denne sammenhengen betyr mye "adskillig" eller
"adskillig med".