11.08.17 21:01
Stichwörter: geradezu, liketil
God kveld,

jeg leiter etter et tilsvarende begrep for det tyske ordet "geradezu". Heinzelnisse foreslår liketil men det er feil tror jeg. Finnes det passende norsk ord for dette viktige tyske ordet? Mange takk.

11.08.17 21:08, Mestermann no
Geradezu: simpelthen, faktisk, direkte, rett frem, bent frem, rett på sak.
Liketil: Einfach. Auch (in Bezug auf Personen): gelassen.

12.08.17 17:50
Hei Mestermann,

vielen Dank. Det ante meg at liketil ikke betydde "geradezu".

Dine alternativforslag er etter mitt skjønn nokså bra, selv om også de muligens ikke treffer betydningen av "geradezu" helt og holdent:

Das ist nicht Mut, sondern geradezu Torheit.

Om jeg ikke tar feil så gjenspeiler "geradezu" både en slags forsterkning og et lite forbehold. "Geradezu" betyr at en ting er nesten noe mye mer enn en annen ting

Duden foreslår konsekvent nok også en konstruksjon som denne som synonym:

"man kann sogar, fast sagen …"

Duden kommer med et komma mellom sogar og fast. Trolig fordi en skal velge mellom sågar og nesten. Noe jeg synes er feil. For det er ikke enten sågar eller nesten, men både sågar og nesten.

Om en skulle uttrykket dette på norsk måtte en tydd til en lignende konstruksjon:

Dette er ikke heltemot, men må tilmed nesten betegnes som tåpelighet.

Denne ørlille innskrenkningen at noe bare såvidt ikke er noe helt merverrebedre, mangler litt i ordene "simpelthen" og "faktisk".

Om den kan være med i "direkte" er norsken min ikke god nok til å bedømme avgjørende. Men jeg ville følelsmessig valgt "direkte" som den beste oversettelsen av "geradezu".

"rett frem, bent frem, rett på sak" beskriver derimot noe annet etter mine begrep - nemlig geradeaus, gerade heraus, aufrichtig, direkt.

12.08.17 20:40, Mestermann no
Vi er nok ikke uenige om at den vanligste leksikalske betydningen av "geradezu" er "simpelthen" – eller også "rett
og slett" (som jeg i farten glemte å nevne). Det er også denne betydningen ordbøkene angir som hovedbetydning.

Men geradezu har ganske riktig også en viktig sidebetydning, som er den du antyder, en betydning som antyder
at "noe er nesten noe", som tar forbehold, og som "simpelthen", "rett og slett", "faktisk" og "direkte" ikke har.
To av de norske ordene jeg har angitt, har den samme sidebetydningen. Dem skal vi komme tilbake til.

På norsk ville vi nok ikke bruke ditt kreative omskrivningsforslag "tilmed nesten". Derimot kunne vi brukt
"nærmest": "Det er ikke mot, det er nærmest dårskap."
Andre muligheter: "snarere", "snarest", "heller", "helst", "omtrent":
"...det er snarere dårskap", "...det er heller dårskap."

Eller vi ville brukt den oversettelsen som alt er angitt, nemlig "bent frem", som har den samme
dobbeltbetydningen som "geradezu" kan ha: "Det er ikke mot, det er bent frem dårskap".
Uttrykket "bent frem" kan virke svært entydig, men har altså bent frem en dobbeltbetydning. :-) Det samme
gjelder for "rett frem".

13.08.17 02:03
Vielen Dank, Mestermann.

Jeg var ikke klar over, at "bent frem" også innebar en slags innskrenkning.

Nærmest uttrykker dette jo også veldig godt. På tysk har vi da jo også uttrykket "so gut wie" som også går i samme retningen av geradezu:

Die Stadt wirkte geradezu ausgestorben.
Die Stadt wirkte so gut wie ausgestorben.
Byen latet til å være nærmest utdødd.

Men i "så godt som" - som antakelig også finnes på norsk ( https://no.wikipedia.org/wiki/Diskusjon:Senjahopen ) mangler det litt av forsterkningen som ofte er med i geradezu - i hvert fall sammen med jevnføringer.

13.08.17 02:09, Mestermann no
Hvilket bare viser det vi har vært inne på før, at selv om ord og uttrykk ofte kan oversettes symmetrisk fra tysk til
norsk, har de ikke alltid samme betydning på de to språkene.