12.08.17 18:33
Heihei,
gibt es ein gutes Pendant zu dem Ausdruck: etwas in jemandes hände legen?
z.B. Es liegt jetzt in deiner Hand etwas zu tun.

12.08.17 20:00
Det står opp til deg å......

12.08.17 20:19, Mestermann no
Nei, "det er opp til deg å..." (ikke "står").
Derimot kan man si: "Det står til deg å...", men det forekommer sjelden.
Uttrykket kan også oversettes direkte: "Legge noe i noens hender", eller bare at "noe er i noens hender":
Beslutningen ligger i dine hender.
Det er i dine hender nå.
Sjeldnere forekommer entall: det ligger i din hånd.