13.08.17 12:24
Stichwörter: avgå, gå av
Avgå
Heinzelnissen oversetter jo avgå med abgehen og zurücktreten.
Uten tvil betyr jo "avgå fra" en stilling på svensk det samme som å "fratre en stilling" på
norsk.

Men gjør det det også på norsk? Og i tilfellet avgå virkelig kan brukast i denne betydningen
brukes da også preposisjonen "fra"? Kan ordet deles:
Han gikk av fra sitt embete som lensmann?
Han avgikk fra sitt embete som lensmann?

13.08.17 16:08, Mestermann no
Her må vi gjøre et grovt skille mellom å avgå og å gå av.

Avgå brukes oftest om kommunikasjonsmidler, og da oftest som partisipp: Avgående tog, avgående fly (motsatt:
ankommende tog, fly). Noen ganger kan man møte uttrykk som: "Flyet avgår klokken 16," men det er vanligst å si
at "flyet har avgang kl. 16" eller at "flyet går kl. 16".

Man kan også enkelte ganger i formell korrespondanse møte uttrykket i fortid: "Vårt forrige brev er avgått herfra
onsdag" (motsatt: "Deres brev er inngått her fredag").

Om å slutte eller trekke seg tilbake fra en stilling brukes avgå mest i fortid: En avgått statsråd. En avgått regjering.
(Se under).

Ellers brukes å avgå som formalistisk tillegg for å omtale et dødsfall: "Avgå ved døden". : "Kabinettsekretariatet
har nettopp meldt at HM Kongen har avgått ved døden".

Når det gjelder å fratre en stilling, sier vi på moderne norsk "gå av": "Statsministeren vil i Statsråd i morgen
meddele at regjeringen går av." (De blir da til en avgått regjering). Her brukes også partisippet: "Kongen ba den
avgående regjering om å bli sittende som forretningsministerium inntil en ny regjering kan dannes".

Om embeter sier man helst at man fratrer: Han fratrådte sitt embete med øyeblikkelig virkning. Å skulle skrive
"han avgikk fra sitt embete" virker svært formalistisk, men forekommer nok, på samme måte som "avgå fra sitt
embete", men det er ikke spesielt vanlig.

Enkelte ganger, spesielt i eldre tekst og ellers i formelle sammenhenger, møter man altså "avgå" i betydningen "gå
av", men i moderne norsk er bruken (og skillet mellom avgå og gå av) omtrent som beskrevet over. Men det er
klart at en ordbok også skal ha med eldre og formalistiske bruksmåter av et ord.

13.08.17 16:39
Okei! Sterkt komprimert altså:

abgehen (Verkehrsmittel wie Zug, Schiff, etc.):

- avgå

zurücktreten (von einem Amt):
- fratre + objekt (et embete)
- moderne norsk: gå av fra + objekt (et embete)
- eldre norsk: avgå fra + objekt (et embete)

sterben:
avgå ved døden

Tusen takk!

13.08.17 16:45, Mestermann no
Ja, godt oppsummert, skjønt det sikkert finnes noen andre varianter jeg ikke kom på i farten.

Merk for eksempel at man ikke "går av fra statsministerposten", man "går av som statsminister", og "regjeringen
går av". Fra + objekt (embete, stilling) er ofte ikke nødvendig.

Tilsvarende fratre: Man fratrer (fra) sin stilling eller man fratrer som politimester. Heller ikke her er fra + objekt alltid
nødvendig.

13.08.17 17:38
Mange takk for presiseringen, da blir det jo:

abgehen (Verkehrsmittel wie Zug, Schiff, etc.):
- avgå (sted/tid)

zurücktreten (von einem Amt):
- fratre et embete, fratre fra et embete, fratre som embetsmann
- moderne norsk: gå av som embetsmann, (sjeldnere: gå av fra et embete)
- eldre norsk: avgå fra et embete
- trekke seg (tilbake) fra et embete

sterben:
avgå ved dødenOg så finnes det da også avgå med pensjon om ikke jeg tar feil nå. Men det er jo noe annet.

13.08.17 19:58, Mestermann no
For det meste: Gå av med pensjon.

Avgår (kommunikasjonsmidler): For det meste som partisipp : avgående.