15.08.17 08:44
Stichwörter: alltid, jeweils
Ifølge Heinzelnisse oversettes "alltid" ikke bare med "immer" til tysk men også med
"jeweils". Jeg kommer faktisk ikke på en betegnelse for "jeweils" på norsk. Men alltid kan
jeg ikke huske å ha sett eller hørt bli brukt i betydning av "jeweils":

Die beiden diamanten haben jeweils einen Wert von einer Million Dollar.
Begge diamantene har en verdi på - alltid ??? - en million dollar.

Her ville jeg heller sagt noe som:

Begge diamanter har enhver en verdi på en million dollar.

Eller:

Begge diamanter har en verdi på en million dollar hver især.

Men "alltid" ville jeg aldri brukt her.

Finnes det en konstellasjon hvor alltid kan bety jeweils? Og hvilke andre norske ord betyr
"jeweils" - ser vi bort fra hjelpekonstruksjonen "enhver (for seg)", "hver især" som ville
på tysk ikke egentlig betydd jeweils men "ein jeder".

Kan det være at det ikke finnes et tilsvarende ord for jeweils på norsk? Og hva med "
"jeweilig"?

Das Verständnis der jeweiligen Besonderheiten in beiden Sprachen erfordert jahrelanges
Studium.

Forståelsen av de respektive (?) særegenheter i begge språk krever årelange studier - ?

15.08.17 13:19
Et par eksempler :
Die Putzfrau kommt jeweils am Diensttag . Vaskekona kommer på tirsdagene ( hver tirsdag )
Jeweils fünf Spieler auf dem Feld. Fem spillere på banen samtidig.
Jeweils : Fra tid til annen.
Die Führung beginnt jeweils zur vollen Stunde : Onvisningen begynner hver hel time.

15.08.17 14:13, Mestermann no
Jeweils og jeweilig er blant disse tyske ordene som det ikke finnes en direkte oversettelse av til norsk, og som
samtidig dekker alle bruksmåter og betydninger av ordet.

Jeweils kan blant annet oversettes med alltid, men også med hver gang, bestandig, til enhver tid, det til enhver tid
rådende, rådende under visse omstendigheter.

Det kommer helt an på sammenhengen. "Alltid" er bare én av mulighetene, og er ikke en gal oversettelse av
jeweils.

15.08.17 18:31
Hei 13:10 og Mestermann,

13:10: Jeg tror du er inn på noe der ved å oversette jeweils hovedsaklig med "hver". Der gjør jo også for det meste Mestermann med sitt følgende innlegg.

"Fra tid til annen" ville jeg derimot ikke ha kommet på å benytte meg av. "Fra tid til annen" betyr jo "av og til". Og "av og til" betyr jo "ab und zu". Der hadde ikke jeg sett noe sammenheng mellom.

@Mestermann: kan du være så snill å gi et eksempel hvor "alltid" har betydningen av "jeweils"? Jeg har store vansker med å komme på et sånt eksempel...

Hyggelig kveld!

15.08.17 20:38
Fra tid til annen skal være fra gang
til gang ( igjen og igjen ).

15.08.17 23:50, Mestermann no
Die Putzfrau kommt jeweils am Dienstag : vaskekona kommer alltid på tirsdag.

16.08.17 00:39
Hei dere to,

jeg vet nå hvorfor dere mener at jeweils også kan oversettes med "alltid". Duden gir et eksempel:

http://www.duden.de/rechtschreibung/jeweils#Bedeutunga

Njåå. Dette ligger et godt stykke borte fra kjernebetydningen av jeweils syns jeg da.

Hovedutsagnet ligger vel i "enhver". Enhver passer (nesten?) alltid. Også når det er snakk om en avis som kommer ut jeweils am Ersten eines Monats.

Dette kunne man også på tysk gjengitt med "jeden Ersten eines Monats".

Når det gjelder jeweilig er respektive en ganske god oversettelse:

http://ordbok.uib.no/perl/ordbok.cgi?OPP=respektiv&ant_bokmaal=5&ant_ny...

barna ble fulgt av sine respektive foreldre

Die Kinder wurden von ihren jeweiligen Eltern begleitet.

God natt i Norge :-)

16.08.17 08:30, Mestermann no
Ja, men legg merke til at "jeweilig" er et ord som på tysk noen ganger brukes der vi på norsk ville sagt at det slett
ikke er nødvendig, som i "barna ble fulgt av sine respektive foreldre". Enten har barna foreldre, eller de har det
ikke, og ett barns foreldre er ikke et annet barns foreldre. På norsk holder det derfor å si: "Barna ble fulgt av sine
foreldre". Punktum.

16.08.17 10:08
Jeweilig er jo like overflødig og kanskje tilmed rart på tysk i den gitte setningen ;-). Men
setningen er jo fra en norsk ordbok.

Grunnen for at respektive virker rart her er jo at
ingen vanligvis ville komme på idéen å forestille seg at barnene ble ledsaget av foreldrene
som et kollektiv: her en gruppe barn - der en gruppe foreldre. Det er selvinnlysende at
barnene blir ledsaget av sine respektive foreldrene og ikke av fremmede foreldre eller
foreldrene som en helhet.

Dette er ikke annerledes i
Tyskland enn i Norge. Barn pleier ikke å bli tatt vare på kollektivt men individuelt. På
norsk klarlegges dette kanskje også ved bruken av "sine" siden sine peker tilbake til
subjektene. Men det spørs jo. Kunne man sagt noe som:

Barnene ble ledsaget av deres foreldre hvis en forestillte seg at foreldrene ikke
akkompagnerte barnene sine hver for seg men i en gruppe?

Det er vanskelig å komme med et eksempel hvor "jeweilig" absolutt er nødvendig for å
klarlegge en spesiell konstellasjon. I de fleste tilfeller kan en vel sløyfe ordet både på
norsk og tysk. Sånn sett kan det virke som om ordet er overflødig. Men meningen med ordet er
jo å framheve at noe ikke skjer kollektivt, til sammen men en hver for seg. For å forsøke
meg:

De dømte anket dommen på stedet gjennom sine respektive forsvarere.

Her blir det klart at det ikke dreier seg om en anke som føres frem av forsvarerne
kollektivt men om en anke for en enhver dømt.

Det finnes sikkert bedre eksempler. Men jeg kommer ikke på noen akkurat nå og Duden fungerer
ikke for tiden :-(.

16.08.17 13:53, Mestermann no
Du kan iallfall ikke si "barnene", det er dansk.

Barna, Petter og Lise, blir ledsaget av sine foreldre (= dvs. av Petter og Lises far og mor).
Barna, Petter og Lise, blir ledsaget av deres foreldre (= av noen andres foreldre, f.eks. foreldrene til Hans og
Kari).

18.08.17 04:10, Bjoern de
Ja, men hva når alle barn blir ledsaget av alle foreldre sammen. En gruppe foreldre foran og en gruppe bak, deres barn i midten. Da er det hverken noen andres foreldre eller sine foreldre. Men her må en jo velge mellom enten sin eller deres - tertium non datur...?

18.08.17 16:47, Mestermann no
Og da må man si: Barna ble ledsaget av sine foreldre.