15.08.17 09:18
Heinzelnisse byr på "hengsele en dør". Etter mine begrep må det være "hengsle en dør".
Finnes begge skrivemåter?

15.08.17 14:14, Mestermann no
Det er trykkfeil. Verbet er "hengsle".