16.08.17 11:51
For de som gjerne vill trene norsken sin litt anbefales denne sendingen:

https://tv.nrk.no/serie/valg-2017/NNFA80081417/14-08-2017

Den debatten krever det ytterste av hørselsevnen siden deltakerne for det meste snakker ekstremt fort og i hver sin dialekt.

Jeg synes jo han Audun var enklest å forstå. Men han var kanskje mest høylydt også og virket flinkest til å uttrykke seg overbevisende.

Underteksten er nærmest ubrukelig dårlig. Ikke bare er den fullstendig i utakt med uttalelsene - den henger etter i nesten et minutt - men så blir den desto seinere jo snauere politikerne legger i vei.

Ikke en gang ekte nordmenn vill hatt en sjanse til å følge med bare ved hjelp av underteksten. Så en er bare nødt til å lytte istedenfor å lese.

Så er debatten mye ordrikere enn en ordinær film.

Og attpåtil er den er spennende å se på med tanke på den tyske historien siden den minner litt om svunne tider i Tyskland da forskjellene i leve- og arbeidsvilkårene enda ikke var blitt så dramatiske som de er i dag. Det samme spillet verden over...

16.08.17 12:08
P.S.: Burde tilføyet at den dårlige kvaliteten av underteksten ikke er teksteren sin skyld. Det er antakelig snakk om simultan teksting her siden det var en live-sending. Sånn sett har teksteren gjort en kjempebra jobb. Men likevel er underteksten ubrukelig for å forstå det som blir sagt ord for ord. Ikke rart den stakkars mannen ble langsommere jo fortere politikerne liret av seg sine argumenter...

16.08.17 14:00, Mestermann no
@11:51 Politiske synspunkter og synspunkter på "svunne tider" i Tyskland holder vi utenfor. Neste gang blir
innlegget strøket uten varsel.

17.08.17 11:36
Særlig vanskelig å forstå er de ikke. Alle har en ganske tydelig diksjon, og noen itj, dokker og ka her og der er jo ikke det som gjør dialekt vanskelig. Dialekt blir vanskelig (for meg) når folk sluker halvparten av lydene og lar ordene flyte sammen som en eneste grøt. Selv nordmenn medgir at de kan ha problemer med det:
https://www.youtube.com/watch?v=62Xgnx0oy-Q
Det er tydeligvis ikke politisk korrekt å tekste slikt, mens folk, bare de har et utenlandsk navn, blir tekstet selv om de snakker tydelig og korrekt norsk.

Det som for meg er mest irriterende i debatten i OP, er at de stadig avbryter hverandre og snakker i munnen på hverandre. Det er særlig én som skiller seg ut på denne måten.

17.08.17 18:14
Jeg syntes det var ganske mye som var litt uforståelig. Hva sier for eksempel hun kvinnen allerede helt til å begynne med @00:43:

"De er menneskelige, men det er 'kke alle som har beina på jorden XXX ??? XXX.

Var det "for det", hun sa?

Men hvilken mening ville det gitt? Og hva mumler han moderatoren like etter: "Vi får prøve å få dem til å få beina på jorda?" Var ikke det litt mye "få" å få for å få forstått setningen?

Hva sier den gråhårede politikeren her @ 04:45 "de har grunn til å være grundig XXX ??? XXX - Var det "indignerte" han sa? Jeg hører bare en tåke med utydelige vokaler...

Det som gjorde det litt ekstra vrient er at en del av politikerne ikke snakket flytende men viste tegn til stamming som Solberg (her: "verktøy ststllst pakken sin" (05:15) eller dernest "få virkemiddler til å bruke pengene på å hh (???) en bedre måte (05:17).

Og hva sier Lysbakken @31:23: "for å styre...????"

Akkurat avbrytelsene syntes jeg for det meste var ikke så ille.

For det var helt opplagt at noen bare snakket for å snakke og for å forhindre at de andre fikk sagt noe. Det de snakket om virket å være hule gjentagelser av utslitte fraser.

Da er det kanskje ikke så ille å avbryte for å avsløre at det er vås?

Jeg tenker for eksempel på situasjonen da Lysbakken spør etter konkrete resultater av en handlingsplan (04:45 @ https://tv.nrk.no/serie/valg-2017/NNFA85081517/15-08-2017) og det viser seg at hun som ble avbrutt ikke kan komme med noe særlig mer en selve handlingsplanen som resultat av handlingsplanen.

Dette er jo meget avslørende etter min oppfatning. Og dette ville ha gått tapt om diskusjonene hadde foregått på en kjedelig såkalt "sivilisert" måte der alle fikk tid nok til å komme med sine innstuderte løgner og påstander.

Men som sagt: Jeg syns nesten alle kunne arbeidet litt med forståeligheten også.

Det sagt er jeg jo helt klar over at også jeg må arbeide med "hørselsevnen" min og så kan en jo ikke påstå at dette ikke gjelder for tyske politikere i mye større grad med tanke på disse fremragende og meget dannete lysene her:

https://www.youtube.com/watch?v=uF6u0S61soI
https://www.youtube.com/watch?v=6bSGhmjyysY

P.S.:
https://www.youtube.com/watch?v=SLN1my33ICQ

17.08.17 19:46
Herlig!
(XXX ??? XXX = føler jeg)

17.08.17 19:47
(XXX ??? XXX fra 0:43 = føler jeg)

17.08.17 20:59
@19:46/47: Vielen Dank :-)

Da forsto jeg dét faktisk.

Eg/Æ har jo ikkje "jei'en" på radaren til mitt eget mæle slik at jeg sliter litt når "jei" blir uttalt litt for utydelig.

Jeg ville aldri forstått dette her uten din forklaring...

Det er også interessant hvordan de enkelte politikerne har lempet seg språklig etter "forholdene".

Såvidt jeg har fått vite er både Solberg og Audun fra Bergen. Audun sier forsatt "eg" mens Solberg ser ut til å ha skiftet over til "jei".

18.08.17 02:13, Mestermann no
Det er store forskjeller på talemålet i Bergen. Mange sier jeg, mange sier eg. Så Solberg har ikke nødvendigvis
skiftet. Som i Oslo har de innbyrdes forskjellene å gjøre med bakgrunn og oppvekst, utdannelse og bosted. Det
finnes altså ikke ett bergensmål eller ett oslomål, men flere.