17.08.17 20:44
Stichwörter: antrekk, Anzug, dress, kledning
Anzug oversettes av Heinzelnisse med dress, men også med antrekk.

Er dette riktig er det her et tilfelle hvor også Heinzelnisse datt i falske-venner-fella?

For å være rett må det altså være mulig å gå inn i en butikk og si til expeditøren: Jeg skal kjøpe meg et antrekk - og det må med engang være soleklart hvilken slags kledning det er snakk om - nemlig ikke hvilken som helst kledning men en dress. Har det seg slik?

17.08.17 23:33, Mestermann no
Anzug vil i de fleste tilfeller måtte oversettes med dress, for det er jo dét Anzug har kommet til å bety på moderne
tysk (formelle Oberkleidung für Männer).

Men legg merke til at Anzug i sammensatte forbindelser kan bety "antrekk" (som på norsk slett ikke betyr dress,
men som betyr "drakt, generell bekledning") for eksempel Jogginganzug, Badeanzug, Taucheranzug,
Trainingsanzug.

Dette viser til at Anzug i eldre tysk kunne bli brukt på samme måte som vi fremdeles bruker det på norsk, nemlig
om et generelt antrekk, bekledning; ordboken har for Anzug også "[veraltend] Art der Kleidung". På både tysk og
norsk viser jo ordet at det egentlig betegner noe vi trekker på oss; sml. forøvrig sveitsertysk, der Anzug kan bety
et trekk, f.eks. putevar, som på standardtysk kalles Kissenbezug, også noe vi trekker utenpå noe annet.

En god ordbok bør ha med de forskjellige bruksmåtene for et ord.

18.08.17 00:42
Hei Mestermann,

hjertelig takk for den grundige utredningen. Jeg tenkte sant nok ikke på Trainingsanzug eller Badeanzug.

Når det gjelder Heinzelnisse ville jeg derimot ansett oversettelsen Anzug for antrekk som feil - en klassisk falsk venn - etter alt det som du har forklart om betydningen til det norske ordet antrekk.

For Anzug uten noen tilføyinger heter i våre dagers Tyskland utelukkende dress - i hvert fall når det gjelder kledning.

http://www.duden.de/rechtschreibung/Anzug

Ordet Anzug kan ikke brukes lenger for kledning generelt. "In was für einem Anzug bist du denn unterwegs?" - dette går ikke med mindre det er virkelig snakk om en dress.

En kunne brukt "Aufzug" i en sånn kontekst - men ordet "Aufzug" er litt spotsk...

Jeg skal derfor foreslå foreldrene til Heinzelnisse at ordet Anzug slettes som oversettelse av antrekk selv om det etymologisk sett er helt rett. En får heller utbytte Anzug med "Klamotten". Eller ordet "Anziehsachen": http://www.duden.de/rechtschreibung/Anziehsachen

18.08.17 02:05, Mestermann no
Nja, en god ordbok skal angi alle de viktigste betydningene, også de historiske. Vi leser jo ikke nødvendigvis bare
tekster som er forfattet i dag. Men det bør kanskje markeres tydligere i ordbokoppslaget.