17.08.17 23:20
Stichwörter: fordelende rettferdighet, forvalteransvar, forvaltningsansvar, iustitia commatutiva, iustitia distributiva, utlignende rettferdighet
Ideologiske termini:
Hva er egentlig "forvalteransvar" for noe? Eller hva blir det til på tysk?

Det finnes jo et parti i Norge som satser på forvalteransvar som et av de norske kjerneverdiene. Men hva skal det være for noe?

Så har jeg også stussa litt om hvordan de store ideologiske kjerne-motpolene i rettferdighetslæren betegnes på norsk.

Hva er de norske fagbegrepene for iustitia distributiva og iustitia commutativa hhv ausgleichende und austeilende Gerechtigkeit? Utjevnende og utdelende rettferdighet kanskje?

17.08.17 23:44, Mestermann no
Det siste heter på norsk utlignende og fordelende rettferdighet.

Forvalteransvar er et ord som kan brukes på mange forskjellige måter, både juridisk, økonomisk, økologisk,
filosofisk og religiøst. Ment er at den som sitter med forvalteransvaret (noen ganger, spesielt i økonomiske og
juridiske sammenhenger oftest: forvaltningsansvaret), er blitt tildelt eller har gitt seg selv et ansvar for å forvalte
eller ta vare på en verdi eller et gode. Man kan for eksempel si at mennesket har et forvalteransvar for naturen, og
utenom religiøs språkbruk er det vel i miljøvernsammenhenger vi møter ordet "forvalteransvar" oftest.

Jeg er ikke kjent med om det finnes en tysk ekvivalent.

18.08.17 00:09
Mange takk!

Jeg tror nesten det ikke finnes et motsvarende begrep for forvalteransvar på tysk.

Noen ville kanskje brukt noe som "Verantwortung für die Schöpfung". Men da er vi helst inne i en religiøs kontekst som ikke betyr så mye lenger i Tyskland.

18.08.17 02:06, Mestermann no
Ikke i Norge, heller.

18.08.17 05:46
Nei, sannsynligvis ikke.

Men jeg har inntrykk av at det norske samfunnet i en mye større grad fremdeles er påvirket, preget av protestantismen og en religiøs tankemåte enn Ola Tysker.

Nordmenn står etter min oppfatning fremdeles under et mye større kollektivt press å gjøre og å si det etisk riktige.

Dette er etter mine iakttagelser fremdeles en stor kulturell forskjell på Norge og Tyskland som mange ikke er klar over.

En forskjell som en både kan rose i himmelen og som en samtidig også kan fordømme på det aller skarpeste.

God er den fordi den mentaliteten stiler mot det gode istedenfor å simpelthen gi blaffen og sette den individuelle egoismen høyest.

Dårlig kan den også ta seg ut fordi det som er godt og bra eller ondt og dårlig ofte ikke lar seg bestemme så entydig og ikke for ethvert tilfelle.

Det å ville tvinge frem det formentlig gode med vold og makt kan derfor medføre press og sanksjoner som i senere tid bedømmes som grove urettferdigheter eller i det minste helt uforholdsmessige overdrivelser.

Også er det en større fare for at denne etiske idealismen blir kapret og misbrukt av en liten gruppe for å prioritere deres egne interesser overfor samfunnets. Dette er ikke så lett når enhver handler hensynsløst egoistisk.

Jeg synes det er godt med etisk idealisme så lenge den ikke slår om til fanatisk fundamentalisme.

18.08.17 08:38
Hei und god morgen,
natürlich weiß ich, dass es außer Fragen zu unserer beider Sprachen nichts hier diskutiert werden soll. Aber ich möchte schreiben, dass die letzten Ausführungen so nicht stehen bleiben sollten. Es gibt in Deutschland und Norwegen Menschen, die durchaus noch ihren Glauben haben und auch zum Glück dafür einstehen können. Ich bin für Toleranz und der Anerkennung anderer Glaubenszugehörigkeiten. Ich finde nicht, dass man in Deutschland weniger religiös oder mehr religiös in Norwegen ist als in Deutschland. Es scheint mir, dass man in Deutschland flinker ist seine religiösen Feste und Feierlichkeiten zu verteidigen als bei uns in Norwegen. Wie gesagt, dies gehört eigentlich in ein anderes Forum. Bitte schreibt Eure Eindrücke in anderen Foren. Det gjelder både Mestermann som også persona navneløs.
Med vennlig hilsen Claus fra Kristiansand

18.08.17 10:06
Bei Claus,
mange takk for ditt interessante innlegg.
Siden du ber om det skal jeg avstå fra å svare på det, selv om jeg hadde hatt veldig lyst
til det - ikke for å motsi deg, men fordi jeg syns at det er et viktig, spennende emne.
Det har heller ikke med politikk å gjøre, men med kultur og kulturelle forskjeller på
Tyskland og Norge, som også i høy grad påvirker språket.
Du få ha en hyggelig dag i Sørnorge.

18.08.17 11:11
Hei "navneløs",
takk for svaret. Jeg synes temaet er spennende og det hadde vært hyggelig at man kunne møtes på en internetplattform der vi kan skrive om forskjellige temaer slik som dette her. Jeg har "misbrukt" Heinzelnisse til nettopp slikt for noen år siden. Jeg inså etterpå i diskusjonen at jeg hadde "misbrukt" Heinzelnisse til personlige interesser. Det er bare det at vi ikke har plass til slike samtaler her. Om du har et forum der vi kan skrive om slikt å utveksle våre tanker skriv det, så møtes vi der.
Vennlig hilsen fra Claus i Kristiansand i regn

18.08.17 12:13, Mestermann no
Her i forumet diskuterer vi språklige spørsmål eller tema som direkte kan avledes av disse. For diskusjoner om
religion og politikk og kulturforskjeller finnes det andre fora. Jeg skulle ikke ha hengt en hale på svaret 00:09, det
bare inviterte vedkommende til å fortsette.

Som Claus skriver, er det ikke plass til slike samtaler her. Internettdiskusjoner om slike ting blir dessuten veldig
hurtig antagonistiske og endeløse. At de blir endeløse gjør at hovedtemaet, språk, drukner. At de blir
antagonistiske skaper et ubehagelig diskusjonsklima som heller ikke er befordrende for hovedtemaet, nemlig
språklige spørsmål.

Det ville være fint om den eller de som med jevne mellomrom bruker tråden til å slenge inn mindre eller større
synspunkter av denne typen, legger seg dette på sinne. Hold deg/dere til saken, vær så snill.