19.08.17 11:21
Heinzelnisse oversetter "haaren", altså det å felle hår, med ordet "årøyte".
Ment er vel sikkert "røyte". Eller finnes det også et ord "årøyte"? Hadde å'en ellers stått
foran verbene ville dette jo vært helt åpenlyst. Men siden dette ikke er tilfelle er det jo
litt rart...

19.08.17 14:07
Det skal bare være røyte.

19.08.17 14:11
Super. Vielen Dank.