20.08.17 12:28
Stichwörter: odde, oddetall, odds, oddsen, oddsene
Heinzelnissen mangler jo ordet "odds"

Nå vet jeg jo omtrentlig hva det betyr. Men hvordan kunne en oversatt ordet til tysk? Die "Wettquote" - entall altså - kanskje?
Hva med å ha (alle) odds - eller alle oddsene? - mot seg?

Jeg mener å ha støtt flere ganger på flertallet "oddsene" - som for eksempel her:

"Barn som har oddsene mot seg, slet enda mer hvis de trodde samfunnet var rettferdig."

(http://forskning.no/barn-og-ungdom-samfunnsokonomi-skole-og-utdanning/2017/06/f...)

Skal det hete mot alle odds eller mot alle oddsene?

Og hvordan oversettes dette til tysk? Fritt som "gegen jede Wahrscheinlichkeit"?

20.08.17 12:37
Die Odds

20.08.17 13:35, chris2508
Die Odds har vel egentlig å gjøre med hestesport?
Chris

20.08.17 13:36, Mestermann no
Odds er et lånord fra engelsk, der det i denne betydningen (vinnersjanser i spill) bare eksisterer som flertall: "What
are the odds?". Som lånord har det lenge vært inne i norsk, eldste belagte bruk jeg har kunnet finne, er fra 1928.
På norsk brukes det fortrinnsvis i flertall, og kan ha to former, bestemt og ubestemt: "Vinne mot alle odds" og
"hva er oddsene?". (Formene "en odds" eller "oddser" forekommer da ikke).

Men det hender noen ganger at det opptrer i en form der det nærmest er gjort til entallsform igjen: "Oddsen". Det
er også navnet på et av Norsk Tippings spill.

Til tysk vil odds eller oddsene (eller oddsen) kunne oversettes med die Odds eller med f.eks. Gewinnchancen, så
lenge det handler om sannsynlighet, f.eks. i spill, eller Erfolgschancen hvis det handler om sannsynlighet mer
generelt.

I de overførte betydningene som både norsk og engelsk har av ordet, blir det å oversette litt ulikt. "Mot alle odds"
kan oversettes med f.eks. gegen alle Schwierigkeiten, gegen jede Wahrscheinlichkeit, trotz der geringen Chancen,
gegen jede Chance, allen Widrigkeiten zum Trotz, litt etter hvilken betydning som opprinnelig er med.

Å ha oddsene mot seg i livet betyr at man har dårligere utgangspunkt eller dårligere sjanser enn gjennomsnittet.
Det kan jo oversettes på mange forskjellige vis, alt etter konteksten.

20.08.17 13:38
Das Wort hat ja tatsächlich Aufnahme in den Dunden gefunden!

Dürfte aber mit Ausnahme von Spielern kaum ein Deutscher kennen?

Und "mot alle oddsene" lässt sich vermutlich erst recht im Deutschen nicht mit "gegen alle Odds" übersetzen?

Alternativen: "Gegen alle Rahmenbedingungen, entgegen aller Widrigkeiten, entgegen aller Vorzeichen, gegen alle ungünstigen Voraussetzungen?

20.08.17 13:43, Mestermann no
@Chris: Ja, på engelsk er uttrykket oppstått i forbindelse med offentlige totalisatorspill eller veddemål, som
britene er så glad i, spesielt ved hesteveddeløp. "Odd" betegner i entall et ulikt tall, "an odd number", som på
norsk også kalles et oddetall.

I flertallsformen i denne sammenheng betegner odds forholdet mellom gevinst og innsats, nærmere bestemt hvor
mange ganger innsatsen tilbakebetales som gevinst. Når innsatsen er 2 og gevinsten er 8, er odds 4.

Det er litt morsomt å tenke på at engelsk har ordet "odd" fra norrønt "oddi", og "odde" finnes fremdeles på norsk
for å betegne noe som skiller seg ut, er upar, ulik: En odde person, et oddetall. Så har vi lånt det tilbake igjen til
norsk i forbindelsen "odds".

20.08.17 13:51
Vielen Dank, Mestermann, Chris og 12:37

Also:

Hva er oddsene:
Wie stehen die Chancen?

Mot alle oddsene mot alle odds:/

Entweder

Gegen alle Wahrscheinlichkeit

oder:

entgegen aller ungünstigen Voraussetzungen

je nachdem, ob oddsene im Kontext eher quantitativ (Überlebenschancen des Schiffbrüchigen) oder eher qualitativ (ungünstige Ausgangsbedingungen im Leben) interpretiert werden muss...

Ich frag mal HN, ob er die beiden Ausdrücke nicht aufnehmen mag...

20.08.17 13:55, Mestermann no
@13.38: Man kan ikke si "mot alle oddsene", uttrykket lyder alltid "mot alle odds".

Ellers virker dine forslag til oversettelse av å ha oddsene mot seg (i overført betydning), gode. Det kommer altså
svært an på sammenhengen.

For øvrig er "Odds" ett av de 100.000 mest brukte tyske ord, iflg. Dudens orddatabase. Det er altså ikke et
spesielt hyppig forekommende ord, men tilhører heller ikke de aller sjeldneste. I hvilken grad "Odds" vil bli forstått
av andre tysktalende enn dem som driver med totalisatorspill, er jeg ikke i stand til å bedømme. Det brukes
hyppig i vitenskapelige sammenhenger internasjonalt for å betegne sjanseforventninger, så jeg vil tippe (men jeg
kjenne ikke oddsene her!) at det er godt kjent for folk med høyere realfagskompetanse i Tyskland.

20.08.17 15:24
Mange takk for rettingen angående "mot alle odds".

Som tysker anser jeg Odds som et ord som faktisk ikke forekommer på vanlig god tysk.

Men det er veldig sannsynlig at Spielere er kjent med det ordet siden veddemafiaen er på kraftig frammarsj også i Tyskland - helst på nettet og blant de unge, uerfarne som går på limpinnen.

Og siden dette kommer fra eller er inspirert fra England / Amerika blir sikkert også denslags sjargong brukt i dette miljøet. Jeg tror en av disse "forretningene" heter tilmed "oddset" eller noe lignende.

Så har du nok rett i det at ordet tilsynelatende i mellomtiden også er kommet inn i Stochastik - https://de.wikipedia.org/wiki/Odds

Men som det også står der å lese er begrepet ganske overflødig for det meste fordi det er bare et annet uttrykk for sannsynlighetsrelasjoner. Für etwas so Banales muss man nicht auf Englisch zurückgreifen (Quotenverhältnis, Risikoverhältnis, Kreuzproduktverhältnis, Chancenverhältnis).

Så dette er mest sannsynlig mindre et spørsmål om utdanning eller dannelse men heller et spørsmål om alder om en tysker har hatt berøring med dette ordet som et "tysk" ord.

Siden også det tyske vitenskapelige språket blir mer og mer kontaminert og angloamerikansert virker det ganske sannsynlig at dagens elever på eksempelvis en realfagorientert videregående skole kan komme borti begrepet.

Derimot er dette heller usannsynlig når det gjelder middelaldrende til litt eldre tyskere med en sånn bakgrunn.

Engelsk ble det ikke for så lenge siden (40 år) fremdeles heller sett ned på litt blant de mer dannete samfunnslagene i Tyskland.

Især i realfagorienterte grener av den videregående skolen spilte fremmedspråk en underordnet rolle. Dette har dessverre forandret seg totalt når det gjelder engelsk ( https://www.welt.de/kultur/article124064744/Die-deutsche-Sprache-hat-5-3-Million... )

Hyppighets-graderingen i Duden i den nestsiste hyppighetsklassen er ganske upresis. Den innbefatter jo hyppigheter mellom 1:10.000 til 1:100.000. Og det er det jo stor forskjell på. Et ord med en hyppighet på så lite som 1:95.000 ville jeg jo ansett som nær sagt ikke eksisterende. Standardtysk omfatter ikke mer en 70.000 ord ifølge den oppe nevnte artikkelen.