28.08.17 08:57
Stichwörter: brystsvømming, brystsvømning
Heinzelnissen utviser order "brystsvømNing" for Brustschwimmen. Jeg tror nesten dette ikke
er riktig. Må det ikke hete brystsvømming?

28.08.17 11:12
Hei,
når du ser i rinksmålsordboka bind 1 så finner du brystsvømning -en gymn., svømming med brystet ned, t. forskj. fra ryggsvømning.
Universitetsforlagets bokmålsordbok skriver. brystsvømming d.s. skriver Tannums store rettskrivningsordbok bokmål. Dvs. jeg formåder at "svømning" er Riksmål og "svømming" det vi bruker mest hos oss på Sørlandet og omgangsspråkelig. Derved mener jeg begge former er korrekt.
Har en god uke fra Claus i Kristiansand

28.08.17 12:02
Hei Claus,

mange takk! Det er jo en forklaring. Selv synes jeg det er litt rart at det skall kunne hete brystsvømning siden dette ikke er et konkret resultat av en handling men selve handlingen.

Jeg forsøkte å finne ut hva som ble mest brukt på nettet men jeg klarte deg ikke. Det finnes ifølge Google omtrent 25.0000 innlegg med brystsvømming og 144.000 med brystsvømning. Men så enkel er det ikke. For i de sidene med brystsvømning er de danske med. Og det finnes selvsagt mange flere danske sider enn norske på nettet.

Men det støtter ditt utsagn at det svømning antakelig går mer i retning av riksmål og dermed dansk, mens svømming ser ut til å være mer "ekte" norsk...

Jeg byttet ut svømning med svømming mine notater. Men det går vel ikke an å avmerke HN's brystsvømning som direkte feil..

Auch eine gute Woche i pene Kristiansand

28.08.17 12:22, Mestermann no
De fleste vil i dag si og skrive svømming både for handlingen og begrepet. Tidligere skilte man her, sml. også
røking og røkning, slik man fremdeles skiller mellom skriving og skrivning, reising og reisning.

Dagens riksmålsordliste har ikke svømning inne som anbefalt form, men det er tillatt som sideform.

Vær varsom med begreper som "mer ekte norsk".

28.08.17 15:38
Dankeschön Claus und Mestermann!