01.09.17 10:54
Stichwörter: Det slo meg at
"Det slo meg at" oversettes av Heinzelnisse med "es fiel mir auf, dass".
Es fiel mir auf, dass ville jeg oversatt med noe som " jeg la merke til at" eller "jeg ble
var at...".
Ville det ikke vært bedre å oversette "det slo meg at" med "mir wurde schlagartig klar,
dass..."? Er ikke det med i det norske uttrykket at kunnskapen kommer bratt og plutselig?

01.09.17 11:56
Nei, det er helt riktig som det står i ordboken.

01.09.17 17:35, Mestermann no
"Det slo meg" er uttrykket på norsk for "es fiel mir auf".

Selv om ordet inneholder "slo", betyr det ikke at det ligger noe bråere eller hardere eller mer plutselig enn i det
tyske uttrykket, som inneholder "fiel", "falt". Det er bare det at de to språkene har landet på forskjellige måter å
uttrykke det samme.

Hvis man skal uttrykke at "mir wurde schlagartig klar", vil man på norsk si: "Det ble med ett slag klart for meg",
eller "det traff meg som et slag".

01.09.17 19:45
Ok, verstanden. Da er Dokpro atter en gang villende. For der står det under ramme (!):

"det slo meg at dette var noe å satse på = syntes plutselig klart"

01.09.17 19:52, Mestermann no
Jo, men det kan godt være plutselig. Bare ikke veldig hardt.

01.09.17 23:54
Da blir det: "Mir wurde plötzlich klar/bewusst" :-) Det ligger midt i mellom "Es fiel mir auf" und "Es wurde mir schlagartig klar"... Danke.

02.09.17 02:55, Mestermann no
Nei.

"Es fiel mir auf" oversettes til norsk med "det slo meg". Det betyr akkurat det samme, og brukes på akkurat
samme måte. Det ligger ikke "i et grenseland" mellom de utsagnene du angir. Begge utsagn på begge språk har
dessuten flere mulige betydninger, f.eks. at noe slår en i forbifarten, at noe blir klart for en en der og da, at noe
plutselig blir klart for en, at noe slår en eller blir klart for en ved nærmere ettertanke, at noe slår en eller blir tydelig
for en ved betraktning, at noe kommer sigende, at noe assosiativt blir klart for en, at man får en usikker men
muligens relevant tanke osv.

02.09.17 09:31
Vel, vel. Jeg tror jeg har forstått det i mellomtiden selv om jeg mener at det ikke blir
helt klart fra det som står oppe.

For går vi ut fra at "det slo meg" betyr noe som "det ble plutselig klart" eller "det
syntes plutselig klart" da må det nesten bli til "es wurde (mir) plötzlich klar". Ikke
bare er dette den direkte oversettelsen av "det ble plutselig klart", men så mangler det
også i "mir fiel auf" at det skjer plutselig. Et plutselig moment er ikke med i "es fiel
auf".

Men det kan tenkes at det nettopp ikke er trykk på at noe skjer plutselig i "det slo meg",
men at det heller er trykk på at noe er oppsiktsvekkende eller bedre sagt påfallende
(auffällig).

Jeg tror i mellomtiden nesten at det er her den dypere meningen av "det slo meg" ligger:
Det slo med at ingen sto i styrehuset = det syntes påfallende for meg at ingen sto i
styrehuset." = "jeg la merke til som påfallende, at..."

Og da blir det også godt noe som "es fiel mir auf". For opprinnelig betydde vel "auffallen"
nettopp det at en registrerte noe som "auffällig".

Selv om jeg følelsmessig ville ha sagt at det opprinnelig helt opplagt auffällige momentet
er gått tapt litt i "auffallen". "Mir fiel auf, dass" og "ich bemerkte, dass" er etter mine
begrep nok så beslektet i betydningen, nærmest synonyme. Men da blir det vanskelig eller
umulig å finne et 100% passende uttrykk og "es fiel mir auf" er vel det nærmeste en kan
komme. "Es schlug mich, dass" går jo ikke ;-)

02.09.17 13:16, Mestermann no
Du tenker for komplisert. :-)

02.09.17 20:26
Ist das nach dem englischen Vorbild "it struck me" gebildet? (Das heißt übrigens auch "es
fiel mir auf" und nicht "es wurde mir klar".) Oder haben sich die beiden idiomatischen
Wendungen im Englischen und im Norwegischen unabhängig voneinander entwickelt?

Mit interessierten Grüßen
Birgit

02.09.17 22:23, Mestermann no
Det er nok dannet uavhengig av hverandre. Det samme begrepet (noe slår en) brukes også på dansk og svensk
("det slo mig at..", "det slog mig att...") men også på italiensk, "mi è colpito, che..." og på fransk "j'ai été frappé
par le fait que...".

03.09.17 14:40
Lieben Dank für deine prompte und aufschlussreiche Antwort, Mestermann.

Dass es die fragliche Redewendung auch in den verwandten skandinavischen Sprachen (vor allem
im Dänischen) gibt, hatte ich schon vermutet, aber an Italienisch und Französisch habe ich
wirklich nicht gedacht... ;-)

Herzliche Grüße
Birgit

03.09.17 20:23
Ja, mange takk også fra meg (TO).