02.09.17 11:40
Stichwörter: Drive fram
Betyr drive fram virkelig "austreiben" som det oversettes av Heinzelnisse? Ordboken har en
helt annen tydning:

[drive fram]:
dyrke i kunstig klima; hogge og hente ut tømmer

Dette blir jo ikke "austreiben"...?

02.09.17 12:26
Man kann auch den Teufel austreiben.

02.09.17 13:20, Mestermann no
Austreiben: Drive ut, utdrive, fordrive, fortrenge
Drive frem: Antreiben, spornen, anbauen, züchten, hochbringen

02.09.17 14:50
Mange takk!