04.09.17 16:18
Stichwörter: arve
Fra en artikkel i Aftenposten om arv:
Testament med sekundærarv kan være en løsning, forteller advokaten.
- Det betyr at det bestemmes at det mannen arver fra konen, skal gå tilbake til hans barn når hun dør.

Det gir ikke mening for meg. Betyr arve fra noe annet enn "erben von"?

04.09.17 16:38, Mestermann no
Arve fra betyr bare "erben von". Jeg fikk heller ikke dette til å gi mening, og jeg mistenkte at det har gått fort i
svingene for journalisten. Jeg sjekket artikkelen. Det bør antagelig stå:

– Det betyr at det bestemmes at det konen arver fra mannen skal skal gå tilbake til hans barn når hun dør. På
den måten kan han sørge for at ektefellen har en god økonomi mens hun lever og samtidig sikre sine egne barn
arv.

Det gir mening.

04.09.17 17:38
Takk, Mestermann.

05.09.17 14:04, Mestermann no
Jeg sendte en mail til journalisten om dette, og hun kunne bekrefte at det var en feil. Den skal nå være rettet.