15.09.17 16:16
Stichwörter: Pauschalurteil
Hei.

Hva betyr "Pauschalurteil", og i hvilken sammenheng blir det brukt? Skjønte ikke svarene på Wikipedia.

Perkins

15.09.17 18:42
Urteil er jo en dom og pauschal betyr jo noe som generell. En Pauschalurteil er altså en
"generell dom", men ikke i juridisk henseende men i den overførte betydningen av en mening,
overbevisning, et omdømme. Vanligvis brukes ordet som kritikk for et udifferensiert omdømme,
en fordom som for eksempel: tyskere er nazister, muslimer er terrorister, alle foretningsmen
er sleske, gjerrige slaurer eller lignende. Ikke nødvendvis må det være så ekstreme utsagn.
Et Pauschalurteil kunne også vært: i Norge regner det uavlatelig og er det kalt...

15.09.17 19:12
I svaret til 18:42 ville jeg erstatte "generell dom" med "generalisernde dom" eller
"altvor generaliserende dom"

15.09.17 19:35, Mestermann no
Ja, enig. Pauschalurteil er en generaliserende dom eller også i visse tilfeller et generaliserende utsagn.

15.09.17 19:51
Det skal jeg gjerne være enig i. Bortsett fra at det er "altfor" selvsagt. Det var det jeg
mente å forklare med kritikk for et udifferensiert utsagn. Mine eksempler er kanskje heller
ikke helt passelige. De er litt for ekstreme siden en nærmere må gå ut fra at det stikk
motsatte av utsagnene er sant. Ikke bare er vel ikke alle tyskere nynazister men tvertom
(nesten) alle tyskere ikke nazister. Likedan er nesten alle muslimer ikke terrorister og når
det gjelder forretningsmenn... vel. Et Pauschalurteil er derimot noe det i bunn og grunn er
noe i, altså noe som ikke kan ansees som helt feil - men som ikke passer for alle og
enhver og som derfor forkastes / kritiseres som et altfor alminnelig utsagn.

15.09.17 22:28
Og akkurat slik er "en generaliserende dom" eller "et generaliserende utsagn" også ment. Det betyr nøyaktig det
samme som Pauschalurteil.

15.09.17 23:19, Mestermann no
Noe av misforståelsen her beror på manglende sondring mellom generell (allmenn, alminnelig) og generaliserende
(som gjøres allmenngyldig).

For å ta eksempelet om at det i Norge regner hele tiden og er kaldt, så er det hva vi på norsk vil kalle et
generaliserende utsagn eller dom. Allikevel er det sant at det i Norge regner mer og er kaldere enn andre steder,
så det er noe i påstanden. Men den er generaliserende, med andre ord for lite differensiert eller tilpasset tilfellet,
og derfor i bunn og grunn ubrukelig.

En Pauschalurteil oversettes derfor med en generaliserende dom eller et generaliserende utsagn.

Sml. også Tysk Ordbok PONS: Pauschal: (zu) allgemein, nicht differenziert; ein pauschales Urteil. Das ist mir zu
pauschal, ich wüsste es gern genauer.

16.09.17 20:38
Takk.

Perkins