16.09.17 08:39
Stichwörter: Kies, kis
Betyr kis egentlig det samme som Kies på tysk? Vanligvis omtales Kies jo som grus, aur eller
sand. Et sandtak blir vel helst en Kiesgrube. Med kis er vel noe helt annet?

16.09.17 09:26, MichaV de
Kies kan nok best sammenlignes med grus. Sand har mindre kornstørrelse enn Kies. Kis er
noe annet, ja.

16.09.17 11:03
I "Tysk blå ordbok" oversettes kis med Kies

16.09.17 12:40, Mestermann no
Selv om de vanligste oversettelsene av Kies er grus, singel eller småstein (aur er et temmelig sjeldent ord), så kan
man også si kis (uttales 'kjis'). Sml. svovelkis (pyritt), som kis ofte er en kortform av: Han trodde han fant en
gullklump, men det var bare kis.

En kis, derimot (utt. 'kis') er en kar, en fyr.

16.09.17 12:53
Jeg tror den blåe ordboken tar feil. Likedan som Heinzelnisse forresten.
Jeg er enig med Micha at Kis ikke er Kies. Det er antakelig en klassisk falsk venn. Og sand
er vel sand. Grustak eksisterer jo...

16.09.17 13:01, Mestermann no
Som sagt, enten du tror det eller ei, så har ordboken rett.

16.09.17 13:07
Ja, kis er synonymt med grus eller singel.

16.09.17 13:09
@Mestermann: Det betyr altså at man kan oversette en setning som denne:

Ich habe den Kies in der Garagenauffahrt ausgetauscht.

med

Jeg har byttet ut kisen i oppkjørselen foran garasjen.

?

16.09.17 13:10, Mestermann no
Ja. Det er helt riktig.

16.09.17 13:15, Mestermann no
Men jeg skal kanskje legge til at etter at slangordet "kis" (fyr, type) (med k-uttale) ble et vanlig forekommende ord,
så bruker man nok "kis" (grus, singel) (med kj-uttale) sjeldnere skriftlig, på grunn av forvekslingsfaren. Men det er
ikke et spesielt uvanlig ord.

16.09.17 14:56
Eine kleine Ergänzung für Mestermann:

Pyrit wird auch im Deutschen als Schwefelkies bezeichnet. Weitere (volkstümliche) Namen
dafür sind übrigens Katzen- sowie Narrengold.

Herzliche Grüße
Birgit

16.09.17 14:59, Mestermann no
Ja, schon gewusst. Auf Norwegisch auch: kattegull.

16.09.17 15:06, Mestermann no
- - - und narregull.

16.09.17 15:09, MichaV de
eben. Und sowas hat keiner vor seiner Garage liegen. Kis sind spezielle Mineralien, Kies
eine Mischung ganz normaler beliebiger "Steinchen".

16.09.17 15:21, Mestermann no
Nei, Micha. Her har kis to betydninger.

Den første betydningen er generisk for grus, singel, småstein. Man kan altså godt ha kis liggende i oppkjørselen
foran garasjen. "Straks han kom ut av huset, falt han så lang han var og ble liggende med ansiktet ned i kisen".

Den andre betydningen er når man sikter til et spesielt mineral, men bruker kortformen kis, som kan brukes for
svovelkis, kobberkis, jernkis, sølvkis og flere andre.

16.09.17 15:24, Mestermann no
Betydningen og bruken er altså helt identisk med den tyske:

1.kleine, meist runde Steine, die in großer Zahl als Ablagerungen (vor allem an Flüssen, im Erdboden) auftreten.
2. (Fachsprache) schwefel- oder arsenhaltiges, hartes und schwer zu spaltendes Erz in hellen Farben mit starkem
Metallglanz.
(Duden)

16.09.17 15:36
At betydning og bruk er lik med den tyske, er ikke så rart. Da den norske gruve- og steinindustrien kom i gang,
hentet man fagfolk fra Tyskland. Derfor har norsk en mengde mineral- og gruvedriftsrelaterte lånord fra tysk. Kis
(i begge betydninger) er bare ett av dem.

16.09.17 16:59
Hei,
vi må vi visst slå oss til tåls med at kis eksisterer i betydning av grus selv om jeg
fortsatt tviler sterkt på at kis er like kurant som grus. Ordet grus har jeg hørt og lest
minst hundre ganger, ordet kis aldri.
Forøvrig er grus antakelig også et tysk ord som kis og så mange andre ord.
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Verwitterungsgrus
Noe jeg ikke var klar over. For det finnes "ingen" som sier Grus om grus i Tyskland i dag.
Kanskje kis og aur er like utbredte og gjengse i Norge som Grus i Tyskland...?
Takk til alle som svarte...

16.09.17 17:07
Men for søren, da! Hva du personlig har lest eller hørt eller tror, er da revnende likegyldig. Kis er et kurant ord for
grus. Det har vært påpekt i tråden at det ikke er like vanlig som grus, spesielt ikke skriftlig. Hva er problemet?

16.09.17 20:04, MichaV de
Rolig nå. Tror det er usikkerhet her fordi den første betydningen kleine, meist runde
Steine, die in großer Zahl als Ablagerungen (vor allem an Flüssen, im Erdboden) auftreten
ikke nevnes i Bokmålsordboka. Da henvises det kun til mineraler (og fyrer).

16.09.17 20:07
Jeg tror vel heller uroen kommer av at 16:59 aldri slår seg til ro med svarene, men fortsetter og fortsetter.