25.09.17 15:39
Stichwörter: ofte, sjelden, sjeldnere
Hallo

Sagt man : Han ringer henne ofte? oder besser: Han ringer ofte henne?

Anderes Beispiel: Før gikk jeg ut sjelden. oder besser: Før gikk jeg sjelden ut

Oder geht beides?

25.09.17 18:23
Det må hete: Han ringer henne ofte. Før gikk jeg sjelden ut.

Setningene dine er helsetninger. Tidsadverbialene( ofte og sjelden) skal stå til slutt i setningen, det vil si at de står i sluttfeltet.

Mer om ordrekkefølgen i norske setninger finner du i lenken under.
http://slideplayer.no/slide/2600206/

25.09.17 19:56
Muß das nicht heißen: Før gikk jeg sjeldent ut"?

25.09.17 21:28
Som adverb har sjelden og skjeldent ha forskjellige betydninger.
-Jeg ser henne sjelden. (ikke ofte)
–Isabelle er en sjelden(t) vakker dame. (ualminnelig, usedvanlig)

25.09.17 21:28, Mestermann no
Nei, som tidsadverb bøyes det ikke.
Jeg ser sjelden noe til ham. Vi møtes sjelden. Det hender ikke så sjelden at man tar feil.

Som gradsadverb er det vanlig å bruke det i intetkjønn:
Det var en sjeldent god vin. Hun er en sjeldent vakker kvinne.

Som adjektiv bøyes det etter kjønn og tall:
En sjelden fugl. Et sjeldent fenomen. En album med sjeldne frimerker.

25.09.17 21:28
Nein, men et sjeldent tilfelle. ( Adjektiv )