03.10.17 20:29
Er dagens tysk et analytisk eller syntetisk språk? Selv tenker jeg at det er analytisk
(preposisjoner, hjelpeverb, artikler), men samtidig er det jo en del bøyning av ord
(f.eks. verb- og adjektivendelser).

04.10.17 00:51, Mestermann no
Det er begge deler. De fleste moderne, europeiske språk befinner seg på en skala mellom syntetisk og analytisk
og vil være delvis syntetiske, delvis analytiske, og det gjelder for både norsk og tysk.

Vi kan si at norsk er et relativt svakt syntetisk språk, mens tysk er et noe sterkere syntetisk språk. Gammelnorsk
er sterkere syntetisk enn moderne norsk, mens finsk er et sterkt syntetisk språk. Enda mer syntetisk er tyrkisk,
tamil og grønlandsk. Til rent analytiske språk hører mandarin og vietnamesisk. Tysk og norsk ligger omtrent midt
på skalaen, men altså slik at tysk er noe mer syntetisk enn norsk.