05.10.17 10:22
Stichwörter: forræderi, svik, svikt
Kan man i stedet for ordet svik i betydning av forræderi også bruke ordet svikt (https://www.heinzelnisse.info/dict?searchItem=svikt)?

05.10.17 10:37, Mestermann no
Nei, ikke vanligvis, selv om ordene er beslektet. Et svik er et forræderi, en troløshet, mens en svikt er en
tilkortkommenhet, en mangel.

Svik kan også betegne bedrageri (f.eks. skattesvik), mens svikt også kan betegne bøyelighet (f.eks. svikt i
underlaget) eller også en funksjonsnedsettelse (f.eks. hjertesvikt).

05.10.17 10:40, Mestermann no
Jeg skal legge til at man kanskje kan si om en person som svek landet sitt at han sviktet da det gjaldt, men det
betyr altså ikke det samme.

Bøyningene er for øvrig:

svike - sviker - svek - sveket
svikte - svikter - sviktet - sviktet

05.10.17 12:02
Hjertelig takk og en strålende dag