05.10.17 18:07
Stichwörter: felleseie, Mitbesitz, sameie
Er det en forskjell på sameie og felleseie på norsk?
(Jeg har forresten sett at sameie oversettes med Mitbesitz her, noe som føles ikke helt
riktig. For eie betegner jo eiendom og derved Eigentum, ikke Besitz. Og den rette
oversettelsen for "sam" er ikke Mit-, men Gemeinschafts-... Skogen er et sameie av tre
gårder = Gemeinschaftseigentum dreier Höfe.)

05.10.17 20:32
waldallgmeinde : Skogsallmenning

06.10.17 03:53, Mestermann no
06.10.17 09:49
"Felleseie betyr ikke det samme som sameie."

I see! Thank you so much. Then perhaps something like eheliches Gemeinschaftsvermögen instead of Gemeinschaftseigentum could fit in.

Sameie = Gemeinschaftseigentum
Felleseie = eheliches Gemeinschaftsvermögen