07.10.17 08:02
Hva er egentlig forskjellen på å være god i å gjøre noe og å være god til å gjøre noe?
E.g.: Hun er god i å kjøre bil versus Hun er god til å kjøre bil.
Er begge versjoner rette?

07.10.17 11:55, Mestermann no
Man er hovedsaklig god til et verb, f.eks. kjøre bil, mens man er god i et substantiv, f.eks. sjakk.

Han er god til å spille sjakk
Han er god i sjakk.

Merk at man stundom også være god noe, f.eks. på fotballbanen, eller ved noe, for eksempel ved klaveret.
Andre varianter med andre preposisjoner finnes også: Hun er god med barn, for eksempel, eller han er god
foran et publikum. Som med alle preposisjoner finnes det ikke noen entydig regel, man må merke seg bruken.
Men med et verb bruker vi nesten alltid til.

07.10.17 18:16
Danke! Dette har jeg ikke vært helt klar over før.