07.10.17 12:52
Hvilken setning er riktig?

a) "Ich schreibe die Texte in neue Form"
b) "Ich schreibe die Texte in neuer Form".

07.10.17 13:33
b) er riktig.

09.10.17 04:26, Mestermann no
Etter advarsel er ytterligere, vidløftiggjørende svar på dette enkle spørsmålet blitt slettet.