12.10.17 10:44
Hei har et spørsmål til dere,

hvordan oversettes: Bilen er komdemnert! = Das Auto kann nicht mehr gefahren werden. komdemnert - Må ordet omskrives på tysk? Finnes ordet: "komdemniert" kanskje på tysk? I tilfelle i hvilke sammnheng brukes det?

God torsdag fra Claus i Kristiansand

12.10.17 11:36
„Kondemnert“ finnes på tysk og oversettes med ”kondemniert”. Dudens fremmedordbok
angir to betydniner: (1) ”(veraltet) jmdn. verdammen, verurteilen” og (2) „(Seerecht)
eine Kondemnation herausgeben”. Kondemnation defineres slik: (Seerecht) Erklärung
eines Sachverständigen, durch die festgestellt wird, dass ein durch Kollision (1),
Brand, Strandung o. Ä. beschädigtes Schiff nicht mehr repariert werden kann, sich
eine Reparatur nicht mehr lohnt.“
Kondemniert brukes på tysk ikke med hensyn til biler. Her ville man si: ”Das Auto hat
einen Totalschaden” eller „das Auto hat nur noch Schrottwert“.

12.10.17 11:49
Et supplement: Hadde det stått i setningen: "Bilen var komdemnert" ville den tyske
oversettelsen være: "Das Auto hat einen Vorschaden".

12.10.17 12:14
Hei dere to,
takker for opplysninger. Det er gode forklaringer. Jeg skjønner ikke helt siste eksempel. Bilen var komdemnert = det vil si at: bilen var en gang komdemnert slik at den ikke kunne kjøres lenger.
"Vorschaden" = skade før i tiden. En skade som har vært men finnes ikke lenger?
Hilsen fra Claus

12.10.17 13:06
Kanskje den lenken hjelper
https://advokatveiledning.no/artikler/bil_bat_bobil_camping_gjenstander/manglend...
ningerbilenharvaertkondemnert/

12.10.17 13:26
Takk for lenken,
dessverre kan jeg ikke få den til å funke. Har kopiert hele lenken men: nei dessverre. Likevel takk det var et forsøk. Jeg har fått svar av 11.36
Har fortsatt en god torsdag

12.10.17 13:36, Geissler de
Prøv denne lenken:
http://bit.ly/2xAFVdb

12.10.17 15:24
Hei kjære venner,
lenken til Geissler funket. Takk! Det jeg stusser på er betegnelsen - Vorschaden - det er greit at det har på tysk samme betydning som på norsk: har vært komdemner. Det viste jeg ikke. "Vorschaden" er etter ordets oversettelse f.eks. en bil som har bunket bort i en annen bil/vegg etc, vil si den var skadet men skaden er blit rettet. Er dette ikke tilfelle på tysk? Betyr da ordet "Vorschaden" alltid at den har vært komdemnert?
God ettermiddag fra Claus i Kristiansand

12.10.17 18:40
Ordet ”Vorschaden” betyr aldri at bilen ha vært komdemnert! I ”komdemnerts”
opprinnelige betyding ville en slik bil ha vært skrap, vært en bil som det enten
teknisk er umulig å rette opp igjen eller der en reparasjon ikke ville gjøre
økonomisk sans. En bil med ”Vorschaden” derimot er en bil som har fått skader gjennom
et uhell men der skadene er sånne at bilen kan settes i kjøredyktig men ikke
nødvendigvis traffikksikker tilstand igjen. Skadene kan være urettet, være ufagmessig
rettet eller være forskriftsmessig rettet. Dette er av betydning ved et nytt uhell
eller ved eierskifte særlig hvis ”Vorschaden” ikke deklareres. Jeg tror at
vanskeligheten med å forstå ”Vorschaden” henger sammen med at i en setning som ”bilen
var kondemnert” brukes ”kondemnert” i et betydning som ikke tilsvarer ordets
egentlige innhold. En bil som var kondemnert burde finnes hos bilopphuggeriet.

12.10.17 21:25
Takk kl. 18.40 derved er det klart for meg, og det viser seg at det er slik jeg tenkte men ikke viste.
God kveld fra Claus i Kristiansand

12.10.17 21:54, Mestermann no
Kondemnert = ubrukelig, ikke verd å reparere
Kondemnabel = som bør tilintetgjøres, kastes

13.10.17 12:13
Takk også til deg Mestermann.

God fredag fra Claus i Kristiansand

13.10.17 13:27
"Bilen er kondemnert." ville jeg enkelt og greit oversette med: "Das Auto wurde
verschrottet." Det betyr altså at bilen befinner seg på en opphoggingsplass (Schrottplatz)
eller hos Knoxen som man sier i Rogaland. :-)
Chris

13.10.17 14:49
Hehe, nei, kondemnert betyr ikke at den alt er gått til opphugging, men at den er vrak eller så ødelagt at den ikke
kan settes i stand eller er verd å sette i stand.