20.10.17 17:13
Stichwörter: peke
Hei

Wann benutzt man å peke på bzw. å peke til?

Bisher kannte ich nur å peke på, meine Vokabelliste von Her på berget gibt aber auch å peke til an. Leider gibt das Buch keinen Beispielsatz an... :(

På vielleicht wenn ein Substantiv folgt und til wenn ein Verb folgt????

Sandra

20.10.17 18:48
Peke til: auf etwas / in eine Richtung zeigen (pilen peker til venstre)
peke på: auf etwas hinweisen (ekspertene peker på denne løsningen)

20.10.17 19:01, Mestermann no
Peke kann mit sehr vielen unterschiedlichen Präpositionen vorkommen, hier nur die wichtigsten:

Å peke in konkreter Bedeutung w.h. dass man konkret auf etwas oder jemanden zeigt:
Jeg peker på tavlen
Hun peker på meg
Det er ikke pent å peke på andre personer.

Å peke in übertragener Bedeutung heisst dass man die Aufmerksamkeit auf eine Tatsache oder eine
Möglichkeit lenkt:
På Kongens forespørsel om hvem han skulle vende seg til for å få dannet en ny regjering, pekte den avgående
statsministeren overfor Hans Majestet på opposisjonens leder.
Jeg må få lov til å peke på (getrennte Form von påpeke) at budsjettet er overskredet.
Jeg peker bare på din plikt.

Å peke mot gibt eine Richtung an, konkret oder abstrakt:
Skiltet peker mot venstre
Kompassnålen peker alltid mot nord
Alle statistikker peker mot bedre tider

Gleichfalls kann man mit Richtung peke opp oder oppover oder auch i, inn, inn i, innover, bakover sagen:
Kurvene peker oppover
Skiltet peker innover i fjellet
Glittertind synes å peke inn i himmelen
Alle politiets spor peker i én retning
Denne utviklingen peker bakover

Mit ut und refl. auch utpeke, bezeichnen, ernennen, sich auszeichnen:
Blant alle de flinke elevene er det særlig Sandra som peker seg ut (utpeker seg)
Én av representantene ble pekt ut (utpekt) til å føre forhandlingene

Mit til (selten vorkommend) zeigt peke meistens auf einen Vorgang, vgl. den besseren Ausdruck vise til:
Underskuddet peker til den mangelfulle kontrollen på utgiftene

In konkreter Hinsicht aber:
Å peke nese til (oder av) noen, und
Å peke fingre til (oder av) noen - beides: Jmd. veräppeln, veralbern

20.10.17 19:29
Vielen, vielen Dank Mestermann für die tolle Erklärung!

Sandra