24.10.17 18:17
Stichwörter: uførepensjon, uføretrygd
Hei, det er Mattis igjen!
Kan noen forklare meg forskjell mellom uførepensjon og uføretrygd?
Finnes det også to ord på tysk?

Har fått en vedtak fra NAV om omregning av uførepensjon til uføretrygd og skjønner det ikke.

Takk for hjelp
Mattis

24.10.17 19:37, Mestermann no
Uførepensjon og uføretrygd er nå det samme. Fra 2015 skal uførepensjon kalles uføretrygd.

Nærmere enkeltheter finner du her:

http://www.skatteetaten.no/no/Person/Selvangivelse/tema-og-fradrag/Pensjon-og-u...