01.11.17 22:34
Stichwörter: ad undas, den Bach runter gehen, i vasken, til dundas, til dunders, Über die Wupper gehen, untergehen
Er "til dunders" egentlig bare nynorsk? Jeg ville jo sagt at det er helt vanlig uttrykk på norsk. Og er det virkelig navnet til fanden i det uttrykket eller går det ut på noe annet?

01.11.17 22:49
Ad undas ist der " dudenrechte " Ausdruck.
Til dunders und til dundas kann man
Umgangssprachlich gutheissen .

02.11.17 01:05, Mestermann no
Ja, 22:49 forklarer det helt riktig. Jeg vil bare legge til at når noe går "ad undas", så er uttrykket fra latin og betyr
at noe går "til bølgene", altså at noe går i vannet, i vasken, faller i fisk, mislykkes.

02.11.17 01:09
Hei 2249!
Det er jo en meget god forklaring! DokPro avleder dunder fra tysk Donner. Men det er godt mulig de tar feil eller at det har en annen herkomst i vendingen "til dunders". Det går "den Bach runter" ville jeg jo oversatt det med til tysk. Og det er vel det som ligger i uttrykket "ad undas" også. Selvsagt har det å "gå til helvete" en lignende betydning. Men for meg har "til dunders" aldri hatt denne kraftspråklige bakgrunnen, men heller en betydning som "gå i vasken"...

02.11.17 01:25, Mestermann no
Uttrykket "til dunders" er en forvanskning av uttrykket "ad undas", som så er blitt "til undas", siden "til dundas"
og "til dunders". "Til/i dundas" og "til dunders" forekommer begge som muntlige uttrykk på dagens norsk, men
har i utgangspunktet ingen ting med de norske ordene "dunder" eller "dass" å gjøre.

Både "dunder" og "dass" har for øvrig tysk opprinnelse: "Dunder" kommer fra "Donner" og "dass" kommer fra
"das Haus/das Häuschen", med eufemistisk utelatelse av hovedordet. Men ingen av disse ordene har noe med
opprinnelsen til uttrykket "ad undas" å gjøre, som ganske riktig betyr at noe "går i bølgene" = "går i vasken".

02.11.17 01:45
Ja, der bommer DokPro antakelig litt eller forklarer det litt misledende i hvert fall:

http://ordbok.uib.no/perl/ordbok.cgi?OPP=dunder&ant_bokmaal=5&ant_nynor...

Et godt eksempel på hvordan likelydende ord med helt forskjellig bakgrunn og forskjellige betydninger kan smeltes sammen til et felles nytt uttrykk. Ikke rart at mange ord har så forskjellige betydninger...

02.11.17 01:51
Eine kleine Anekdote hierzu am Rande: Im Deutschen gibt es neben der von 01:09 zitierten
Wendung auch den Ausdruck "über die Wupper
gehen". Das bedeutet, dass ein Unternehmen insolvent wird, bankrott geht.

Angeblich rührt der Ausdruck daher, dass das Amtsgericht in Wuppertal früher auf einer Insel
im damals noch ziemlich wilden und auch tiefen Fluss Wupper lag und nur mit dem Boot zu
erreichen war. Wenn also ein Kaufmann einen Konkursantrag stellen wollte oder musste, war er
im wahrsten Sinne des Wortes gezwungen, "über die Wupper zu gehen" (bzw. zu fahren). Mir ist
aber nicht bekannt, ob es auf der Wupper irgendwelche Wellen gab und wie hoch diese ggf.
waren. ;-)

Herzliche Grüße
Birgit

02.11.17 03:17, Mestermann no
@01:45: Dokpro er en svært upålitelig ordbok, og det er ikke å anbefale å legge Dokpros ordboksdefinisjoner til
grunn for diskusjonene her. Skaff deg heller tilgang til en ordentlig ordbok.

02.11.17 04:15
Er «bjoern» tilbake? Fy faen.

02.11.17 08:33
Vielen Dank, Birgit für die weitere Metapher zu Wasser und Untergang, Niedergang.
Mit der Bedeutungsklärung haben wir dann ja mehrere gute mögliche Übersetzungen für "til
dunders":
untergehen, niedergehen, in die Brüche gehen, über die Wupper gehen, den Bach runter
gehen, (zum Teufel gehen)
Die letzten drei sind natürlich sehr umgangssprachlich, aber das ist ja "gå til dunders"
auch. Mit Meer und undis haben wir im Deutschen halt nichts bzw. nur das eher abstrakte
"untergehen" und müssen uns mit Flüssen und Bächen begnügen.

02.11.17 10:32
@08:34: det finnes ikke noe norsk uttrykk «til dunders». Nå har dette blitt forklart flere ganger. Det finnes et
uttrykk «ad undas». Mennesker som ikke forstår uttrykket, sier «til dunders», «i dundass» osv. Men uttrykket
lyder «ad undas».

02.11.17 10:53, Mestermann no
Vel, 11:32, det tilsvarer forsåvidt at enkelte sier "å hoppe etter ruccola" når uttrykket er "å hoppe etter Wirkola",
eller "nyte sitt opium" i stedet for "nyte sitt otium", "hummer og kanarifugl" istf. "hummer og kanari", "smis i
hymnens lenker" isfr. "i hymens lenker", "gå på ispinnen" i stedet for "gå på limpinnen", "i hytt og gevær" i stedet
for "i hytt og vær" osv. Det er alltid ufrivillig morsomt, og er definitivt ikke god norsk.

Når slike feiltolkninger oppstår, er det oftest fordi opphavet til uttrykket ikke er umiddelbart klart for folk. Man sier
noe uten å tenke over hva det egentlig skal bety. Det er bl.a. slik vi har fått uttrykket "ugler i mosen", som egentlig
fra dansk lød "ulver i mosen", altså "ulver i myra". Så faste uttrykk kan endre seg gjennom bruk over tid, slik at de
mister sin opprinnelige ordlyd og ikke lenger gir mening. Det er imidlertid foreløpig ingen grunn til å bruke "til
dunders" eller "i dundas", spesielt ikke skriftlig - det er bare noe enkelte sier fordi de ikke kjenner til det egentlige
uttrykket, som inntil videre lyder "ad undas".

02.11.17 11:12
Jaså. Jeg trodde jo "ad undas" var blitt innlemmet til "til dunders". Det er jo veldig vanlig med uttrykket "gå til dunders".

Her forekommer det også i et innlegg fra Språkrådet: http://www.sprakradet.no/svardatabase/sporsmal-og-svar/a-ga-rett-vest/

eller her: http://www.sprakradet.no/svardatabase/sporsmal-og-svar/ad-undas-til-dundas/

Sant nok heter det der: "variantar av slike uformelle uttrykk som dette kan vanskeleg stemplast som heilt galne. Dei bør nok iallfall godtakast i talemålet"

Da er uttrykket i ferd med å bli innlemmet - på samme måten som uglene i mosen. Det er jo bare få folk som lærer latin i dag slik at de færreste vet noe om Undine eller Unda.

En del tilogmed veldig renommerte norske forfattere (for eksempel Olaf Duun i en av de store norske klassikere som Juvikfolket fra 1920-tallet) har vel også benyttet seg av det uttrykket: https://www.google.de/search?tbm=bks&hl=de&q=%22til+dunders%22

02.11.17 11:27
Nei, «til dunders» er virkelig ikke spesielt vanlig. Når Duun bruker det, er det fordi han baserer seg på et
talemålsnær språk.

02.11.17 11:29
"i hymens lenker"... hehehe... snakk om å plumpe rett uti

02.11.17 12:38
Å si eller skrive «til dunders» blir et slags Merkmal fehlender Bildung.