01.11.17 22:51
Stichwörter: Naturerlebnispfad, Naturlehrpfad, naturopplevelsessti, natursti, opplevelsessti
Hva blir Naturlehrpfad på norsk? Jeg kunne tenkt meg natursti. Heinzelnisse oversetter dette med Schnitzeljagd noe jeg anser som feil (heller: rebus). Men er en natursti en Naturlehrpfad? Eller er det bare en sti som finnes i naturen eller en naturdannet sti?
Men finnes ikke enhver sti i naturen? En sti i en by har æ da aldri hørt om?

01.11.17 23:06
Ich weiß nur, dass Walderlebnispfad opplevelsesti heisst. Hilft das?
Lg Nicole

02.11.17 01:16, Mestermann no
Opplevelsessti er, som Nicole skriver, den eneste riktige eller mulige oversettelsen av "Naturlehrpfad". En natursti
er bare en sti i naturlige omgivelser. En opplevelsessti er en sti med tilrettelagte opplevelser med pedagogisk
tilsnitt.

02.11.17 01:29
Hei Nicole!

Mange takk. Ja, det er jo i hvert fall et godt alternativ. Når vi ser på hva Google byr på for natursti:

https://www.google.de/search?q=natursti&source=lnms&tbm=isch&sa=X&am...

og for opplevelesesti

https://www.google.de/search?biw=1841&bih=872&tbm=isch&sa=1&ei=c...:

så ligner resultatene jo litt på hverandre. Jeg ville forresten ha skrevet opplevelsesti med to to "ss" mellom opplevelse og sti, men det er faktisk feil, ser det ut for meg.

Mange takk.

02.11.17 01:36
Hei 01:16,

der hadde jeg begynt å svare før innlegget ditt dukket opp. Da blir det kanskje opplevelesessti med to ss-er likevel selv om opplevelesti mit et "s" vart nevnt her på siden før:

https://www.heinzelnisse.info/forum/permalink/27967

02.11.17 03:14, Mestermann no
Det er ikke nødvendig å svare på det som allerede er besvart. Opplevelsessti skal etter gjeldende ortografisk
praksis for slike ord skrives med to s-er.

02.11.17 04:14
Jeg håper ikke at 01:29 og 01:36 er identisk med trollet vi har hatt i forumet tidligere. I tilfelle må admin. vurdere å
blokkere ham.

02.11.17 07:36
Ibland kan det være riktig å uttale seg litt mindre apodiktisk. Natursti blir brukt som betegnelse for Naturlehrpfad:

Vi har lagt opp en ny natursti med 24 poster mellom parkeringsplassen og Fosserkoia. Postene har informasjonsplakater fra Det norske Skogselskap og en «naturfag-quiz» med informasjon og spørsmål som er relevant for området.

https://naturvernforbundet.no/ostfold/halden/apning-av-natursti-og-stimerking-i-...
Det som beskrives, er en Naturlehrpfad. Og Naturvernforbundet vet helt sikkert hva en natursti er. En opplevelsessti derimot kan ha noe som ikke lærer deg noe om naturen, for eksempel en lekeplass.

02.11.17 08:06
Mange takk, 07:36!
Altså:
Natursti = Naturlehrpfad
Naturopplevelsessti = Naturerlebnispfad