07.11.17 11:45
Stichwörter: Diskusjonsforum
Her har vært flere ganger etterspurt om vi ikke kunne diskutert forskjellige emner avsides av forumet her i og med at Heinzelnisse striks er begrenset til rent språklige innlegg.

For dem som måtte ha lyst til å øve seg uhemmet i norsk (eller tysk) eller å stille andre spørsmål enn hvordan oversettelsen for et enkelt ord lyder eller som har lyst til å bare prate, pludre, rable og kludre i veg har det blitt opprettet et eget diskusjonsforum. Det finnes her: http://heinzelnils.26022.n8.nabble.com/

Det finnes allerede et lite innlegg om "social tightness" dvs. sosial press i dagens Norge her: http://heinzelnils.26022.n8.nabble.com/Sosial-press-i-Norge-om-det-v-re-quot-sk...

Hyggelig dag i Norge og Tyskland

07.11.17 14:35, Mestermann no
Fint initiativ! Så lenge trolljentas Norwegen-Forum eksisterte, kunne vi her i forumet henvise ikke-språklige
spørsmål dit, men trolljenta har dessverre lagt ned. Det er imidlertid et klart behov for et slikt diskusjonssted, der
man kan stille spørsmål om f.eks. praktiske sider ved det norske samfunnet osv., så dette er kjærkomment.

07.11.17 15:25, Binne
Na ja, weiß ja nicht, warum die Animosität - es gibt immer noch das Norwegen-Freunde-Forum, das für solche Themen zur Verfügung steht: http://norwegen-freunde.com/index.shtml. Einzig politische Themen sind dort unerwünscht, soweit ich mich erinnere.

Wäre doch mal an der Zeit, die alten Feindschaften zu überwinden. Ein Forum lebt von seinen Teilnehmern.

07.11.17 18:20
Ja, Binne. Man kann sicher auch irgendein anderes Forum nehmen. Überhaupt könnte ja ein jeder, der einmal etwas off-topic schreiben will, seinen Beitrag einfach irgendwo reinstellen und hier einen Link auf den Beitrag setzen.

Allerdings war die Idee eines Begleitforums zum Heinzelnisse-Forum nicht nur ein reines Informationsaustauschforum zu schaffen, wie es das eben schon gibt in Gestalt des mir bis dahin völlig unbekannten Forums (danke übrigens!), sondern vor allem die Schaffung eines sprachlichen Trainingsgeländes sowie eines Diskussionsforum über alles Mögliche in Norwegen und Deutschland - warum nicht auch über die heißen umstrittenen politischen Themen? Ich glaube, so etwas wäre den Herrschern über das Norwegen-Freunde-Forums nicht ganz recht.

07.11.17 19:00, Binne
Das ist richtig, bei den Norwegen-Freunden geht's praktisch ausschließlich "deutsch" zu, doch das war bei TJ ja auch nicht anders, gab außer Harak wenig Norweger. Politische Themen, das wurde hier schon gleich bei der Eröffnung in glaube 2002 festgelegt, sind unerwünscht, die werden gesperrt bzw. gelöscht. Ist halt so. Das führte u. a. glaube ich auch zur Abspaltung und dem Trolljenta-Forum. Inhaltliche Fragen werden aber bei den NF kompetent und in anständig-höflicher Form behandelt. Der Ton ist etwas angenehmer als damals bei den Trollen.

Ein "Konversationsforum" als Begleitforum von Heinzelnise wäre dann was ganz Anderes - warum nicht, eine gute Idee. Bedarf dafür gibt es bestimmt. Ist halt viel Arbeit.

Da bin ich gespannt.

07.11.17 21:26
Arbeit macht das Schreiben von Beiträgen natürlich immer. Men helt uten å skrive kommer de færreste til å gjøre store fremskritt jeg er ganske overbevist om.

Det er helt avgjørende å skrive - enda viktigere enn det å bare lese eller høre på norsk. Man lærer seg ikke et språk bare ved å pugge gloser eller å lære grammatikk. Denne teoretiske kunnskapen er etter min erfaring bare til liten nytte når det gjelder. Bare ved å gjenta det lærte stoffet, ved å bruke den kunnskapen man har lært, kommer den til å henge ved, til å klebe fast i hodet.

Så kan det jo også være litt gøy å meddele sine tanker om løst og fast på det andre språket man er i ferd med å lære seg.

Jeg ser på dette som et slags treningsområde hvor det heller ikke er så farlig med å gjøre noen feil, kanskje til og med blande tysk og norsk når man ikke vet videre...

Om noen har lyst å skrive noe skal i hvert jeg se hvorvidt jeg selv makter å rette på alle feilene som måtte bli gjort... Og de andre mer spesifikke kan jo drøftes her i forumet...

07.11.17 21:31
Noch eines: Das ist ja ein recht schlichtes Forum. Vorteil ist aber, dass man sich - wie hier - nicht registrieren muss, um zu posten.

08.11.17 01:19, Mestermann no
Hvis man går tilbake og ser på bidragene i Heinzelnisses forum i de første årene, vil man se at svært mange
handlet om alt annet enn språklige tema. Dette var en tid da det var stor, tysk arbeidsinnvandring til Norge, og
mange hadde behov for å lufte andre spørsmål og tema enn de språklige. Dessverre hadde dette en lei tendens til
å overskygge språkspørsmålene fullstendig. Når vi holder en temmelig restriktiv linje her inne, skyldes det ene og
alene denne erfaringen.

Det var og er imidlertid ikke vanskelig å se at det er behov for et samtaleforum, der man både kan diskutere
norske forhold og/eller øve seg på å skrive norsk. Erfaringen fra TJ var dessverre etter hvert den at noen få troll
dominerte diskusjonen fullstendig, og den ble ganske monoman etterhvert. (Det var forøvrig jeg som var Harak i
TJ-forumet.)

Det er å håpe at et nytt samtaleforum vil fungere bedre enn TJ-forumet gjorde de siste årene, men det vil kreve en
viss disiplin av så vel bidragsyterne som av administratorene.

08.11.17 07:17, Binne
Ja, Mestermann, det tenkte jeg meg at det er deg som er Harak. Men visste det selvsagt ikke. Du hadde masse fans der, bl. a. også meg.

Er spent på om det oppstår en konversasjonsforum!