08.11.17 16:30
Hei.

Dette er ingen "klage", bare en liten korrigering. Når man skriver inn et ord i Wørterbuch og får opp en melding om at ordet ikke kan oversettes, kommer det opp alternativet "KommersielleOversetter" skrevet slik. Kommersielle er flertall, og det må derfor bli Kommersielle oversetterE!
Dette skrives i to ord, og oversettere skal på norsk ikke skrives med stor bokstav.

Perkins