25.11.17 14:55
Hvor er midtfeltet (das Mittelfeld) i denne setningen? Jeg har lært at dersom det er en
subjunksjon i setningen, så starter midtfeltet etter denne, altså etter "als" i denne
setningen. Men hvor stopper det?

"Ich lag gerade auf ihr, genoss meine Lust und ihre Not, als sie von irgendwoher ein
Messer zog und es mir in den Rücken rammte".

25.11.17 23:10
Mitt forslag lyder som følger. Du må se på ordstillingen til leddene som står fra og med subjunksjonen als. Als skal stå i Linke Klammer. Rechte Klammer skal inneholde et finitt verb.

Linke Klammer 1 : als
Mittelfeld 1: sie von irgendwoher ein Messer
Rechte Klammer 1:zog

Mittelfeld 1 blir bundet sammen med Mittelfeld 2 av den sideordnende konjunksjonen und.

Linke Klammer 2 er tom.
Mittelfeld 2: es mir in den Rücken.
Rechte Klammer 2: rammte.

Mittelfeld 1 slutter med Messser og Mittelfeld 2 slutter med Rücken.

02.12.17 16:44
Tusen takk for nyttig svar! Men blir da dette betraktet som ett midtfelt, eller to ulike midtfelt i samme setning?