02.12.17 18:45
Stichwörter: Det norske Akademis ordbok, NAOB
Gibt es etwa bald ein neues kostenfreies Online-Wörterbuch?

Siehe: http://bergesenstiftelsen.no/aktuelt/prosjekt-ordliste

02.12.17 19:18, Mestermann no
Ja, Det Norske Akademis Ordbok, NAOB, das grosse Wörterbuch der Norwegischen Akademie, das seit mehr als
20 Jahren unterwegs ist, ist eigentlich schon fertig, und erscheint in Januar. Derzeit werden nur noch die digitalen
Lösungen verfeinert.

NAOB ist eine Weiterführung des alten Riksmålsordboken in sechs Bänden, und ist das zweite, grosse nationale
Wörterbuchprojekt, das das Storting für das Jubiläumsjahr 2014 bestellt hatte. Das erste war Norsk Ordbok -
ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftspråket, in 11 Bänden, wurde 1916 fertig, aber ist
komplett nur in gedruckter Form erhältlich, digital nur von I-Å zugänglich.

NAOB wird digital und vollständig von A bis Å kostenfrei zugänglich sein, und wird aus mehr als 300.000 Artikeln
bestehen.

02.12.17 21:57
Supert. Endelig...

03.12.17 11:06
Nå har Riksmålforbundet tatt bolig blant den konservative fløyen av bokmålstilhengerne. Rettskrivningsreformene fra 1917,1938 og 1956 skal reverseres. Målet er kanskje at riksmål/moderat bokmål skal bli det eneste skriftspråket i landet?

03.12.17 12:10
Hva med nynorsk da og de pene dialektene? Skulle det i så fall plutselig ikke være lov
lenger å bruke "han" og "hun" istedenfor "ham" og "henne"?

03.12.17 12:52, Mestermann no
Nei, dette blir ordboken for bokmål og riksmål, basert på det som kalles Bokmålets og riksmålets orddatabase
(BRO), og blir utgitt av Kunnskapsforlaget. Man vil finne alle tillatte former og sideformer i den.

For nynorsk og dialekter har man som tidligere nevnt den sekstenbinds Norsk ordbok, ordbok over det norske
folkemålet og det nynorske skriftspråket,

03.12.17 13:25, Mestermann no
Jeg vil også legge til at Norsk ordbok, også kalt Norsk ordbok 2014, i seksten bind, ble påbegynt alt i 1966 og har
vært fullfinansiert av staten. Den har vært et prosjekt drevet av insituttene ved universitetene i Oslo og senere i
Bergen.

NAOB begynte som Akademiets videreføring av Riksmålsordboken i seks bind, som er den største ordboken for
riksmål og moderat bokmål til dags dato, men i Stortingsmelding nr. 22 1999 ble den gitt oppdraget å fullføres til
2014 som ett av de nasjonale ordbokprosjektene. I 2005 skiftet den navn til NAOB for å uttrykke dette. Prosjektet
har fått statsstøtte fra 2000 og er finansiert dels ved denne, dels ved bidrag fra almennyttige stiftelser. Prosjektet
har 18 ansatte. NAOB blir foreløpig bare å finne på nettet, men i trykt form ville den ha fylt 12 bind.

Selv om den offisielle publiseringen av NAOB først finner sted i januar, kan man alt den 21. desember begynne å
bruke ordboken, som man finner her:

https://www.naob.no

03.12.17 13:35
03.12.17 13:42, Mestermann no
Ja, men er ikke komplett fungerende ennå. Det er en betaversjon.

03.12.17 13:45, Mestermann no
Foreløpig tror jeg det bare er artiklene med såkalte nyord som er søkbare, altså ord som relativt nylig er blitt
dannet på eller kommet inn i norsk. Det vil si at du ennå ikke kan søke på de store artiklene. Du får bare opp små,
midlertidige artikler om nyord.

De store artiklene vil se slik ut:

https://www.naob.no/ordboken/demo

03.12.17 14:25
Dette blir en fantastisk online-ordbok. Ikke noen annen nasjon har en så god, omfattende og ikke minst gratis
nett-ordbok. Det er bare å glede seg.

03.12.17 14:58
11:06: kanskje greit å sjekke fakta først.

12:10: på radikalt bokmål kan man bruke «han» for «ham», men aldri «hun» for henne. I den nye ordboka
kommer avhengighetsformen «han» selvfølgelig med.

For dialektene og nynorsken må man slå opp i Norsk ordbok 2014, som dessverre, og til tross for at den har
kostet staten innpå en halv milliard (ca. 6 ganger så mye som NAOB), bare er delvis søkbar (i-å). For det
komplette verket må man kjøpe den trykte utgaven, kr. 9.350. ...

Dessverre er også søkefunksjonen til NO2014 temmelig dårlig (prøv selv no2014.uio.no). Selv om den skal være
en ordbok over det norske folkemålet er ikke ord som innafor eller pule kommet med... kanskje de ikke er
folkelige nok.

03.12.17 15:02, Mestermann no
Så, så... Det viktigste her er at alle som bruker bokmål kan glede seg over at vi nå får et så godt ordboksverk
tilgjengelig med et praktisk og lettforståelig brukergrensesnitt. Så kommer sikkert NO2014 etter med de
manglende bindene digitalisert etter hvert. Og kanskje også med noen bedre nettsider.

03.12.17 15:07
Om dei får ein 2-300 millioner til, så kanskje. Ubrukeleg ordbok, òg for nynorskbrukarar. No14 er berre ei
endelaus samling dialektord, sausa saman med nynorskorda frå Nynorskordboka. Det er ein skandale.

03.12.17 15:11, Mestermann no
Jeg vet ikke hvor god den er som rettledende og praktisk ordbok for de som bruker nynorsk, men filologene i
Bergen er iallfall glade for den.

03.12.17 15:12
Ja, den har jo gitt dem noe å holde på med de siste femti åra.

03.12.17 18:09
50 Millioner Euro er et husnummer 8-0! Rart at det fremdeles skulle være så dyrt med dagens tekniske muligheter. Men i hvert fall har jeg inntrykk ut av at det blir en ganske omfattende ordbok. Og ved siden av at den er fritt tilgjengelig er dette sikkert det viktigste. Ellers virker ordboken kanskje litt uoversiktlig. Det er lett å se at den bærer preg av ordnett.no. Litt mer farge og litt mer innrykninger ville ha hjulpet...

03.12.17 21:21
Problemet med NO 2014 er at du ikke kan bruke den til noe, hvis du ikke er språkforsker, da. Den har ingen ting
med Ordnett å gjøre, som har ordentlige ordbøker. Men du mener kanskje Dokpro, som den ligner veldig på.

04.12.17 02:33
Jeg mente ikke NO2014 men den nye ordboken. Og den ligner veldig på ordnett.no ordbøkene. Dokpro synes jeg er ganske bra men den har uten tviil en lyte: den er ikke omfattende nok...

04.12.17 04:47, Mestermann no
NAOB ligner ganske på Ordnetts ordbøker fordi Kunnskapsforlaget er forlaget som utgir NAOB og Ordnetts
ordbøker.

Dokpro har mange lyter. Ett av dem er at den er ukritisk satt sammen. Dokpro er ikke en ordbok i det hele tatt, slik
jeg ser det, bare en liste.

04.12.17 19:17
Vel, vel. Jeg liker den egentlig ganske godt. Jeg syns det er bra at den fremviser alle
former som er rette. Den kunne kanskje påpekt hvilken form som ansees som mest vanlig. Men
også dette kan jo være litt problematisk. Håper den nye ordboken ikke kommer med bare en
form men også med alle som gjengse. Ellers blir jeg jo nødt til å sjekke dobbelt om en
form som ikke vises i den nye ordboken virkelig er feil eller om den bare ikke forekommer
i lille Oslo.

04.12.17 20:56
Det siste innlegget bør strykes.

04.12.17 21:06, Mestermann no
Jeg lar det stå under tvil.