03.12.17 06:09
Beskyldninger om at han og flere i menigheten skulle være glade for at den gamle kirken brant ned, synes han har vært vanskelig å takle.

Står det her

https://www.nrk.no/telemark/xl/kirkebrann-splitter-byen-1.12885298

Er det feil med glade? Jeg mener å huske at noen her i forumet påsto at glad ikkr fulgte samsvarbøyningens regler og at det het "vi er glad" for i stedet for "vi er glade for"...

03.12.17 11:14
Akkurat. Så det betyr at "skulle være glade for at" er feil? Redaktøren ved Nrk bommet?
Når man leser gjennom det gamle innlegget ser man jo at det aldri ble gitt et klart svar
når nøyaktig samsvarsbøyningen sløyfes...

03.12.17 11:48
Vi er glad i Norge: Wir lieben Norwegen .
Vi er glade i Norge : Wir Norweger sind
froh .

03.12.17 13:05, Mestermann no
Adjektivet "glad" bøyes på bokmål ikke i sammensetningen "være glad i". Det er et fast uttrykk:

Vi er glad i Norge (wir lieben Norwegen, wir haben Norwegen lieb)
Vi er glade i Norge (in Norwegen sind wir froh).

På nynorsk bøyes "glad" i denne sammensetningen, "vi er glade i Noreg", men altså ikke på bokmål.

http://tux.aftenposten.no/spraak/spraak?action=question&id=126

03.12.17 13:29
Ja, men Johannes Sørhaug og de andre var jo ikke glade i kirkebrannen, men glade for at det brant (mener de andre). ER det altså rett eller feil med "glade for at"...?

03.12.17 13:41, Mestermann no
Jeg ville sagt at på bokmål "er de glad for".

I faste uttrykk, som i denne sammenheng ofte består nettopp av verb + adjektiv + preposisjon, samsvarsbøyes
normalt ikke adjektivet: Vi er klar til innsats. Vi er sikker i vår sak. Vi er takknemlig for hilsenen. Vi er opptatt av
barnas framtid.

Men det skal sies at dette er et område der det ikke egentlig finnes noen helt klar regel, og det er mange som gjør
"feil" her, uten at man kan si at den er spesielt alvorlig.

03.12.17 13:47, Tutankoopa
Jeg er ikke helt overbevist.

De er glade (fordi kirken brant ned). Hovedsetningen er er jo bare at "de er glade".
Det blir da noe annet enn f.eks. "vi er glad i deg".
Interessant problemstilling da, dette har jeg aldri tenkt noe særlig over.

03.12.17 14:21, Mestermann no
Det er muligens et tvilstilfelle. Men jeg ville automatisk ha skrevet "de er glad for dette".

03.12.17 17:43
Mange takk, her blir det jo veldig vanskelig....