04.12.17 11:31
Hei alle sammen! Uventet til meg: en gutt er "soldat" på (?bin nicht sicher, ob på richtig ist?) skule. Andre betydning?

04.12.17 11:47, Geissler de
Ist das in Bergen? Dann ist der Bursche wahrscheinlich „Soldat“ im buekorps.

04.12.17 20:57
Det siste innlegget bør strykes.

04.12.17 21:09, Mestermann no
Ja, enig. Nå får det være nok. Innlegget er strøket.

19:31: Du har fått advarsler tidligere. Selv om du har sluttet å signere innleggene, fremgår det allikevel hvem som
står bak dem.

Du ønsker at vi skal diskutere og kommentere andre ting enn språklige i forumet. Det skal vi ikke, og det vet du
godt. Allikevel kan du ikke dy deg.

Dine private synspunkter om ditt og datt er imidlertid helt uønsket. Vennligst bruk dem i et annet forum. Likedan
er det unødvendig å henge haler på andres svar. Dersom noe av dette gjentar seg på noen måte, vil du påny
måtte sperres ute av forumet.

04.12.17 22:41, Mestermann no
De siste innleggene fra vedkommende er strøket. Jeg viser til ovenstående.