05.12.17 13:42
Stichwörter: antitetisk tolkning, Umkehrschluss
Wie kann man auf norwegisch sagen:
Das bedeutet im Umkehrschluss...

Danke

05.12.17 15:27
takk

05.12.17 20:46
Ich bezweifle, dass das richtig ist. "Tvert om" bedeutet "Ganz im Gegenteil". "Ganz im Gegenteil" ist aber etwas anderes als "im Umkehrschluss". "Omvendt" könnte da schon besser passen. Underlig nok finnes ikke et innlegg her: https://no.wikipedia.org/w/index.php?search=argumentum+e+contrario&title=Spe...

Spiller argumentum e contrario ingen rolle i juridisk utdanning i Norge?

05.12.17 21:57
Hustad hat für Umkehrschluss (jur.): antitetisk tolkning

05.12.17 22:07, Mestermann no
Ja. Noe eget ord for Umkehrschluss har vi ikke dannet på norsk. Det har man ikke på engelsk, heller, der man
kaller det a contrario representation. Som 21:57 skriver bruker vi i jussen uttrykket antitetisk tolkning, som i
juridisk ordbok defineres slik:

antitetisk tolkning (av gr. antithesis, 'motsetning'), det å anvende en bestemmelse slik at forhold som ikke
dekkes av ordlyden, behandles annerledes enn forhold som dekkes av ordlyden. Det beror på en tolkning av den
enkelte bestemmelsen om det er riktig å anvende den antitetisk. Eksempel: Vgml. § 8 definerer «mindreårige» som
personer som ikke har fylt 18 år. Underforstått: Den som har fylt 18 år, er ikke mindreårig og er derfor ikke
underlagt lovens bestemmelser om mindreårige.

Det sier seg selv at i de tilfellene der Umkehrschluss på tysk i dagligtale brukes om andre forhold enn de juridiske,
kan man på norsk ikke oversette med "antitetisk tolkning", men må finne andre måter å uttrykke forholdet på.

@20:46: Ikke flere slengbemerkninger om norske eller tyske samfunnsforhold. Neste gang det kommer slike
bemerkninger, blir innlegget ditt strøket umiddelbart, uansett hvor språklig relevant det måtte være.

05.12.17 23:15
Hvilke slengbemerkninger om samfunnsforhold? Om et spesifikt begrep forekommer i en
utdannelse er vel ikke en bemerkning om et samfunnsforhold? Argumentum e contrario er et
kjent faguttrykk fra romersk rettslære som fremdeles danner grunnlaget til vårt
rettssystem. Jeg tror egentlig ikke Norge skiller seg ut her. Ditt forslag om Antitetisk
tolkning høres bra ut for meg...
Drektige ryper er fredet fra og med mars til oktober. I antitetisk tolking betyr dette at
også drektige ryper kan jages utenom dette tidsrommet...

06.12.17 01:35
Du kommer hele tiden med små og store sleivspark. Denne gangen til juridisk utdannelse i Norge. Kan du ikke
bare helt slutte med det? Det er kjempe irriterende for resten av forumet.