06.12.17 23:27
Stichwörter: semikolon
Jeg jobber mye med syntaks for tiden, og er litt usikker på hvor midtfeltet er i denne setningen. Regner med at
det begynner etter det finitte verbet "kämpften", men hvor slutter det?

Mal kämpften wir für den Kaiser, mal gegen ihn, im Grunde war mir das gleich

07.12.17 05:29, Mestermann no
Er det egentlig én setning? Jeg mener at det er er to, som burde deles med et semikolon, ikke et komma, etter
"gegen ihn".

07.12.17 08:45
Enig med Mestermann. Det er helt klart to setninger. Man kunne også sette punktum etter ihn.

07.12.17 13:32
Jeg tror ikke det er nødvendig med semikolon og mener at man kann bruke komma her. Men antakelig ville jeg brukt tankestrek.
Tysker...

07.12.17 16:07, Mestermann no
Jeg er ikke sikker på de tyske semikolonreglene, men de norske er veldig enkle:

1. Semikolon settes mellom to hovedsetninger, der den andre utfyller eller på annen måte henger sammen med
den første, altså der det også kunne stått punktum.

2. Semikolon settes mellom leddene i en oppramsing, der bruk av komma ville vært forvirrende, eller som et
'større komma' mellom ledd i en oppramsing der leddene i seg selv inneholder kommaer.

I den nevnte setningen ville det etter norske semikolonregler være riktig med et semikolon etter "gegen ihn", for
så langt jeg kan se består eksempelsetningen av to hovedsetninger.

07.12.17 20:31
Så da kan det stå et semikolon, men det må ikke. Det kan like godt stå et komma, som det gjør. Og dermed er jo det opprinnelige spørsmålet fortsatt ubesvart.

08.12.17 08:53
Jo, det er det. Bare fordi det står komma, betyr ikke at setningene danner en enhet som kan analyseres slik som du prøver eller spør om. Hva hadde du gjort om det sto tankestrek slik som du selv har foreslått?