07.12.17 22:45
I den storslåtte TV-serien Aber Bergen forekommer ordet politikammer. En forbryter som ved vanvare har har fått vitnebeskyttelse kan ikke oppspores av det politikammeret som har utstedt den nye identiteten. Hva er den beste oversettelsen for politikammer? Polizeipräsidium? Eller Polizeibehörde?

08.12.17 01:05, Mestermann no
Det kommer an på størrelsen på politikammeret. I Norge kan et politikammer også være nokså lite, som kjent. Jeg
ville for Bergens vedkommende oversatt det med Polizeipräsidium. For mindre steder kan det kanskje være
aktuelt å bruke Polizeirevier el.l., men dette må nesten en tysktalende svare på.

08.12.17 08:26
Forskjellen på Polizeirevier og Präsidium er at det første er det nederste trinnet i
hierarkiet mens Präsidium er den øverste i politihierarkiet til et område. Så det spørs
litt hva en må forestille seg under et politikammer. Er en administrerende myndighet på
toppen av hierarkiet eller en operativ enhet. Eller dreier det seg kanskje ikke om en
organisasjonsenhet i det hele tatt men heller et administrasjonsområde. Polizeirevier
eller -inspektion er i hvert fall den allerminste politistasjonen i Tyskland. Men jeg tror
egentlig at politikammer er noe større enn et slags lensmannskontor...?

08.12.17 08:58
"Politikammer" er såvidt meg bekjent ikke en offisiell betegnelse, men heller litt muntlig / avleggs.

Jeg har ganske ofte kontakt med politikamre i det ganske land, og nesten alle har betegnelsen "Politihuset i <sted>" eller "<sted> politistasjon / lensmannskontor" i navnet. Det finnes nok ikke noe selvfølgelig hierarki her, og jeg har ennå til gode å se "politikammer" brukes i offisiell sammenheng.
- Tutankoopa

08.12.17 10:49, Mestermann no
I dag sier man nok Oslo Politidistrikt og Politihuset i Oslo, men her ble det altså spurt etter hvordan ordet
politikammer skal oversettes, slik det fremkommer i en TV-serie.

08.12.17 11:15, Tutankoopa
Det var egentlig mest ment som en kommentar til 08.58, at det kan bli vanskelig å innordne et sånt ord i et "hierarki". Rent utifra samfunnskontekst er vel f.eks. Vest Politidistrikt tilsvarende "Präsidium", selv om det ikke henviser til en bygning på samme måte?

Men jeg forvirrer vel bare ytterligere nå :P

Altså: min magefølelse sier meg at politikammer er et ganske generelt uttrykk for en politistasjon (med sterk henvisning til selve huset, ikke funksjonen).

08.12.17 23:16
Som sant er, fremstår det hele faktisk som litt forvirrende. Men det er ikke så farlig. Jeg har jo forstått det sånn noenlunde. Kanskje det ville vært best å oversette ordet med Polizeidistrikt, selv om dette ikke er et faguttrykk på tysk.

Men Tutankoopa har nok rett i det også at meningen går i retning av bygning. For kort tid etter det nevnte stedet i teksten sier den ene personen litt oppgitt: "Tilbake til kammer(s)et, ny dag."

Og herved mener han selvsagt bygningen.

Vi får se hvordan det blir oversatt når det sendes på tysk TV. Serien anbefales forøvrig. Kanskje er det litt overdrevet å kalle den for "storslagen". Den også har sine lengder og den er langt ifra så morsom og dypsindig som for eksempel "Kampen for tilværelsen".

Likevel er den artig å se på og en liten motvekt til det som ellers sendes på TV. Også rent språklig... https://www.viafree.no/programmer/underholdning/aber-bergen/sesong-1

08.12.17 23:47
Korrektur: Kanskje det er litt overdrevet å kalle den for "storslagen"...

09.12.17 08:29
Ikke nødvendig med korrektur. Alt ettersom hvor mye "kan skje" du ser i kanskje, kan du bruke den ene eller andre ordstillingen.
Men hvis du vil korrigere noe:
Den også har sine lengder ==> den har også sine lengder

09.12.17 08:34
Alt ettersom ==> alt etter

09.12.17 10:00
Tusen takk for rettingen. Denne reglen er jeg ikke fortrolig med. Er dette spesifikt for kanskje? Jeg stusset litt da jeg leste innlegget en gang til etter at jeg hadde skrevet det. Og fant plutselig ut at det lød litt rart på norsk med den samme oppbyggingen av setningen som på tysk:

Vielleicht ist es ...
Kanskje er det...

For jeg ville antakelig ikke sagt noe som:

Kanskje tar jeg hunden og lufter den litt men heller
Kanskje jeg tar hunden og lufter den litt.

Men kanskje det er lov med begge ordstillinger likevel? Ho mer en tenker over et språk dest usikrere blir en.

"Alt ettersom" er det derimot ikke noe galt med syns jeg. Det ville også jeg skrevet. Ikke "alt etter"...

09.12.17 12:25
Med Google får du omtrent like mange treff for variantene "kanskje det er" og "kanskje er det". Fra en grammatikkside:
9. Etter kanskje kan vi ha vanlig ordstilling, men det er også ganske vanlig at subjektet kommer like etter kanskje.

Ikke missforstår " Alt etter(som) hvor mye "kan skje" du ser i kanskje, kan du bruke den ene eller andre ordstillingen."

Det er ikke en regel, men det skal være en forklaring for hvorfor det finnes to mulige ordstillinger. Kanskje regnes nå som adverb, men det er utvilsomt satt sammen av kan+skje. Sammenlign "kan hende" - der har du bare en mulig ordstilling.

09.12.17 12:55
Hei 12:25,

supert. Nå begynner det å demre. I motsetning til det jeg trodde fremstiller antakelig

"Kanskje tar jeg og lufter hunden"

den vanlige ordstillingen siden rekkefølgen av subjekt og verb snus på norsk likeledes som på tysk når setningen starter med et adverb og siden kanskje er et adverb.

Men ved "kanskje" er det også lov å følge det primitive engelske mønsteret "subjekt + verb". Og forklaringen du har gitt for eller på dette er jo strålende innlysende. For egentlig er jo kanskje en hovedsetning som lyder som følger:

Kan skje, (at) ...

Og derefter ville man jo alltid ha måttet fortsette med subjekt + verb.

Likeledes som ved "kan( )hende" hvor den opprinnelige betydningen skimtes sterkere igjennom enn ved kanskje...

Nochmals vielen Dank. Det reddet jo dagen i og med at jeg hadde begynt å tvile på norsken min fullstendig. Sånt skjer når man aldri har lært seg noe på ordentlig.