10.12.17 11:09
Stichwörter: etterse, se etter, se til
Ser man etter eller til et menneske? Legen ser til pasienten eller etter pasienten...?

10.12.17 11:16
Hei

Nach jemandem schauen --> se til en

Legen ser til pasienten

Sandra

10.12.17 11:36
Mange takk, Sandra. Det ante meg. Eller rettere sagt, jeg viste at man kunne si det. Men kan man ikke også se etter pasienten? Det er jo mulig å etterse noe/noen. Da burde det vel også være mulig "å se etter noen". Eller blir det bare feil?

10.12.17 11:44
Hei

etterse verwendet man meines Wissens eher im Sinne von: etwas nachsehen, etwas kontrollieren oder etwas überprüfen.

Sandra

10.12.17 12:04
Ja, det stemmer visst... da blir det "se til pasienten" og ikke "se etter pasienten"

Mange takk...

10.12.17 13:05, Mestermann no
Hvis legen ser etter pasienten, har pasienten forsvunnet. :-)

10.12.17 13:17
Hva vil det si? Der Arzt sieht dem Patienten hinterher?

10.12.17 14:53, Mestermann no
Ofte vil man bruke "se etter" noe i betydningen "lete etter":

Jeg ser etter brillene mine
Jeg ser etter lommeboken min

I slike tilfeller legges trykket ved uttale på ser: Jeg ser etter Petter. men kan ikke se ham noe sted.

Man kan også se etter i betydningen kontrollere, sjekke, forsikre seg om noe:

Jeg ser etter om alle dører er låst
Hun bør se etter barna sine

I slike tilfeller legges trykket ved uttale på etter: Han ser etter bremsene på bilen.

I sistnevnte betydning kan man også bruke "etterse": En rørlegger bør etterse installasjonen.

Men en lege ser til pasienten, og man ser til sin gamle mor. Om slike situasjoner bruker vi "se til".

Legen kan selvsagt se etter om pasienten har det bra, men hvis han bare ser etter pasienten, er pasienten
forsvunnet og legen leter etter ham.

Subsidiært ser legen etter pasienten (i retning av pasienten) når pasienten går.

Dette er den tredje betydningen av "se etter", og angir ganske enkelt blikkretningen: Da Jens gikk, ble legen
stående i og se etter ham.

10.12.17 18:21, Mestermann no
Sml. forøvrig Matt. 25.36: "...jeg var syk, og dere så til meg".