19.12.17 17:56
Stichwörter: wonach
Die Diskussion sei aufgekommen, als einer der Anwesenden Berichte erwähnte, wonach Ex-
SPD-Chef Sigmar Gabriel Interesse hätte, in einer neuen Großen Koalition Finanzminister
zu werden.

Er wonach Ex-SPD-Chef Sigmar Gabriel Interesse hätte en "Relativsatz" eller en
"Fragesatz"?

19.12.17 19:58
Ein Relativsatz. Wonach kann auch ein Relativpronomen sein.

19.12.17 20:29
Du spurte jo ikke akkurat etter en forklaring. Men siden du er lite tjent med det kjappe svaret som 19:58 gav deg, skal det tilføyes en liten forklaring:

I den gitte setningen peker "wonach" til objektet "Berichte". En kunne like godt sagt: ...Berichte erwähnte, nach welchen...

Jevnfør:

Ich kenne die Systematik nicht, wonach die Bewerber ausgewählt werden...
Ich weiß nicht, wonach die Bewerber ausgewählt werden...

Wonach i den første setningen viser tilbake til Systematik. Derfor kan den ansees som Relativsatz. Man kunne byttet ut "wonach" med "nach welcher" / "nach der".

Wonach den andre setningen viser tilbake til nektelsepronomenet "nicht". Siden dette ikke er objekt, ansees bisetningen som en "abhängiger Fragesatz". Om jeg var deg ville jeg forresten foretrukket betegnelsen "abhängiger Fragesatz" fremfor "Fragesatz". For ".., wonach..." er jo ikke en spørresetningen i en engere forstand. I så fall hadde det måttet slutte med et spørsmåltegn.

Jeg hadde hatt lyst å vite hvordan du ville ha oversatt denne setningen til norsk. Vi vet jo "etter hvilken" sannsynligvis ikke ville ha passet så godt:

Diskusjonen skal ha oppstått, da en av de tilstedeværende drøftet beretninger, etter hvilke ... skulle ha hatt interesse, å bli finansminister i en ny "stor" koalisjon.

Da dette altså ikke ansees som fint norsk - hva kunne det ellers blitt til?

Diskusjonen skal ha oppstått, da en av de tilstedeværende drøftet beretninger som det skal ha gått frem av, at finansminister hadde interesse, å bli finansminister i en ny "stor" koalisjon...

19.12.17 23:05, Mestermann no
Nei, slike setninger bør man ikke lage på norsk, og de bør kanskje unngås på tysk også - iallfall hvis de blir så
innfløkte som denne. Med "fint norsk" har forøvrig ikke dette så mye å gjøre, men med godt norsk.

I journalistikk bruker vi vanligvis ikke konjunktivkonstruksjoner på norsk. Siden vi ikke har en aktiv, ren
konjunktivform, ville de bare ta opp plass og gjøre meningen uklar.

Det er underforstått at innholdet i en nyhetsartikkel alltid er "så langt Aftenposten erfarer", eller "etter det VG har
bragt i erfaring".

En mulig oversettelse kunne være:

"Diskusjonen oppstod da en av de tilstedeværende fortalte at det forelå meldinger om at Sigmar Gabriel, SPDs
eksleder, var interessert i å bli finansminister i en ny storkoalisjon."

Det ville vært en faglig korrekt oversettelse til norsk, men antagelig stadig litt for komplisert for en avis. I en avis
ville man nok forenklet ytterligere og delt opp setningen, for eksempel slik:

"En av møtedeltagerne sa at han hadde hørt/lest at Sigmar Gabriel, SPDs eksleder, ønsket seg
finansministerposten i en ny storkoalisjon. Deretter ble det diskusjon rundt dette".

20.12.17 14:06
Setningen går helt fint på tysk, bortsett fra at det må hete «... als einer der Abwesenden Berichte erwähnt habe, ...»

I tillegg ville jeg skrevet «Interesse daran» som jeg synes er bedre stil, men begge deler er korrekte.

22.12.17 19:51
Mange takk. Jeg mener nesten det må bli noe som:

Diskusjonen skal ha oppstått, da en av de tilstedeværende fortalte at det forelå meldinger om at Sigmar Gabriel, SPDs eksleder, var interessert i å bli finansminister i en ny storkoalisjon."

For det er jo en stor forskjell på "skal ha oppstått" og "oppsto"...

14:06: tiltredes uten forbehold... dette er fint tysk...i hvert fall i en bedre avis.