23.12.17 17:06
Hallo, wie sage ich richtig : „Die Leute kauften ein als wenn es kein Morgen gäbe.“ ? Mein Versuch:“Folk kjøpte
inn som om det fantes ikke i morgen.“

23.12.17 18:25
Folk handlet som om det ikke fantes "i morgen".

23.12.17 21:12
Folk handlet som om det ikke fantes noen dag i morgen.

Folk handlet som om det ikke fantes noen morgendag.

Sånn sier man det på norsk. «som om det ikke fantes noe i morgen» er en anglsisme.

24.12.17 09:21
Du mener sånn sier du det på norsk.

24.12.17 17:57
Det er riktig som 21:12 skriver. «I morgen» er ikke et substantiv på norsk. Man kan f.eks. ikke ønske noen «en
god i morgen». Man må ønske noen en god morgendag, eller ønske at dagen i morgen blir fin. Følgelig kan man
ikke heller si at noen handlet «som om det ikke fantes noe i morgen». Det ville i tilfelle bety at man ønsker at det
ikke skal eksistere noe som helst om 24 timer, altså at alt forsvinner før kalenderen skifter dato.

Det er ikke dette som er meningen her, men «als ob es kein Morgen gäbe», tilsv. engelsk «as if there were no
tomorrow.» På norsk må man da si «som om det ikke fantes noen morgendag» eller «som om det ikke var noen
dag i morgen.» Dette er ikke «sånn 21:12 sier det på norsk», men helt riktig. Det er 18.25 som tar feil.

24.12.17 23:48
Det er jo prisverdig, 21:12, at du selv bekrefter din oppfatning med 17:57. Og at du legger til "noe" som ingen før hadde skrevet, og tilbakeviser det.

25.12.17 13:24
Man kan for den saks skyld heller ikke skrive eller si «...som om det ikke fantes i morgen».

25.12.17 16:54
«Som om det ikke fantes i morgen» er en anglisisme.

26.12.17 10:13
Du fortsetter å kritisere noe som ingen har skrevet.

26.12.17 15:21
Med eller uten anførselstegn rundt «i morgen» er det uansett feilaktig eller dårlig norsk. Det er ingen grunn til å
kverulere mer om det.